14/4/11

Συνεδρίασε το Δ.Σ Αγράφων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και 9 ακόμη θέματα στην ημερήσια διάταξη, παρουσία του π. Βουλευτή Δημοσθένη Τσιαμάκη

Κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων κύρια θέματα συζήτησης ήταν η διατήρηση και κατάργηση των ΝΠΔΔ και οι ορισμοί διοικητικών συμβουλίων νέου ΝΠΔΔ και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγράφων.
Μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο πρώην Βουλευτής Ευρυτανίας Δημοσθένης Τσιαμάκης και αφού αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές και τα 9 θέματα της
ημερήσιας Διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε, ο Δήμος να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο τη διατήρηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, για ιδιαίτερα ιστορικούς λόγους, ενώ προχώρησε και στον ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων, τόσο στα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. όσο στα επίσης Ν.Π.Δ.Δ. που είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ και η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Καράνης και Μέλη οι Δ.Σ Κώστας Μάκκας, Δημ. Βούρτσας και Νίκος Γεωργίου.
Για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη του ΔΣ και έχουν ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1.Δημήτριος Τάτσης Δήμαρχος  (πλειοψηφίας),
2.Μάκκας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), 
3.Μαντής Παντελής Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης
4.Καράνης Κωνσταντίνος δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου)
5.Ράπτης Κωνσταντίνος δημότης
Μέλη
1.Βούρτσας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Γεωργίου Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), 
3.Πλατής Ταξιάρχης
4.Μπακογιάννης Νικόλαος δημότης
5.Μέργιανος Νικόλαος δημότης
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημήτριος Τάτσης. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο  Καράνης Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Νίκος Φούκας και Μέλη οι Δ.Σ Λεωνίδας Τελώνης, Βασιλική Φεγγούλη και Παναγιώτης Γκορόγιας.
Για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη και είναι οι εξής:
Τακτικά Μέλη
1.Φούκας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Τελώνης Λεωνίδας Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
3.Κόκοτος Ευθύμιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ανατολικής Φραγκίστας
4.Κωστόπουλος Κωνσταντίνος δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου)
5.Πανουργιάς Κωνσταντίνος δημότης
Μέλη
1.Φεγγούλη Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Γκορόγιας Παν. Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) (1)
3.Παπαδοπούλου Λεμονιά δημότης
4.Γούλας Ηλίας δημότης (κάτοχος επαγγελ. εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου)
5.Σπύρος Χορμόβας δημότης
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Κωστόπουλος Κωνσταντίνος. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο  Φούκας Νικόλαος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Δημ. Βελαέτης και Μέλη οι Δ.Σ Όλγα Διώτη, Μπακούσης Αθανάσιος, Κακός Θωμάς, Ζαχαράκης Παναγιώτης, Χαλιμούρδας Δημήτριος, Κοφίνη Αναστασία, Κίτσιος Γεώργιος, Τσιάμης Θεόδωρος, Κατσιφός Ευάγγελος και Τόλης Γεώργιος.
Το ΔΣ αποφάσισε τον ορισμό των παρακάτω μελών για τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
1.Δημητρόπουλος Χρήστος Δημ.Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Βελαέτης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3.Χαλιμούρδας Δημήτριος Δημ. Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
4.Διώτη Όλγα Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
5.Κατσιφός Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6.Τόλης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
7.Παπαντωνίου Ζαχαρίας δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου)
8.Βουτσέλης Άγγελος δημότης
9.Χαλκιά Βασιλική  δημότης
10.Μπακογιάννης Κωνσταντίνος δημότης
11.Παπαδήμος Αθανάσιος δημότης
Μέλη
1.Μπακούσης Αθανάσιος Δημ. Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Κακός Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
3.Ζαχαράκης Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
4.Κοφίνη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
5.Κίτσιος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
6.Τσιάμης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
7.Καλύβα Κλεοπάτρα δημότης
8.Τσέτσος Δημήτριος δημότης
9.Παπαδήμος Χρήστος δημότης
10.Τσιούνης Λάμπρος δημότης
11.Παπαροϊδάμης Αθανάσιος δημότης
12.Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημητρόπουλος Χρήστος. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο  Δημ. Βελαέτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αντιπρόεδρος ο Σεραφείμ Νταβαρίνος και Μέλη οι Δ.Σ Μιχόπουλος Ευθύμιος, Φεγγούλη Βασιλική, Κατσιάδας Θεόδωρος, Φουρλίγκα Κλεάνθη, Παπαδήμος Παναγιώτης και Παπαθανάσης Απόστολος.
Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, αποφάσισε το ΔΣ Αγράφων και έχει ως εξής:
Τακτικά Μέλη
2.Μιχόπουλος Ευθ. Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
3.Φεγγούλη Βασιλική Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
4.Κατσιάδας Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
5.Αζούκης Γεώργιος Εκπρόσωπο κοινωνικού φορέας 
6.Κανδηλάρης Αθανάσιος δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου)
7.Νταβαρίνος Σεραφείμ δημότης
8.Γαλατάς Ιωάννης δημότης
9.Τζερεμές Ανδρέας  δημότης
10.Δεκρή Ειρήνη δημότης
Μέλη
1.Φουρλίγκα Κλεάνθη Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Παπαδήμος Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
3.Παπαθανάσης Απόστολος Δημ. Σύμβουλος (μειοψηφίας)
4.Κατσαδούρος Ευάγγελος δημότης
5.Γούλας Ηλίας δημότης
6.Θεοδωρογιάννης Κωνσταντίνος δημότης
7.Γατής Δημήτριος δημότης
8.Κοντοβάς Κωνσταντίνος δημότης
9.Καραγιάννης Δημήτριος δημότης
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Μιχόπουλος Ευθύμιος. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Νταβαρίνος Σεραφείμ.

Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου Αγράφων  ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1.278.000,00 Ε

Την ίδια μέρα (6/4/2011) σε 2η Συνεδρία του Οργάνου του Δ.Σ.,  ψηφίστηκε κατά πλειοψηφίατο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2011 κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 6 Απριλίου 2011.
Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχιζόμενα και νέα έργα για την οδοποιία , αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαριότητας και νεκροταφείων, οικοδομικά και κτιριακά, έργα αυτεπιστασίας - προμήθειες, αναπλάσεις.
Συνολικά στο τεχνικό πρόγραμμα εντάχθηκαν 387 έργα,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.278.000,00 ευρώ.
Η μειοψηφία καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα, καθώς δήλωσε πως δεν μπορεί να ψηφίσει ένα πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι ενδεικτικός, ειδικά δε σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.
Τόσο ο αρχηγός της μειοψηφίας κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, όσο και οι σύμβουλοί της, δήλωσαν πως θα ψηφίσουν το τεχνικό πρόγραμμα, μόνο εάν ενταχθούν έργα με συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο προϋπολογισμό, χαρακτηρίζοντάς το, ως «Έκθεση Ιδεών». 
Από την μεριά του ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν είναι σίγουρο πόσα λεφτά θα έρθουν στο Δήμο από τη ΣΑΤΑ και άλλα προγράμματα και επομένως δεν θα μπορούσε να υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός αλλά ενδεικτικός για κάθε έργο.
Τελικά μετά από πολύωρη συζήτηση το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ενώ στις επόμενες συνεδριάσεις θα ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός του 2011.
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο κ. Τσιαμάκης μοίρασε σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ, φάκελο που αφορά το έργο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΣΙΒΙΣΤΑΣ - ΠΡΑΤΟΒΟΥΝΙ” , προκειμένου αυτό να ενταχθεί στα υπό ένταξη έργα του Δήμου.