30/3/11

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΗ Δ΄ Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη τον συγγραφέα του κατανυκτικότατου και ψυχωφελούς συγγράμματός του που ονομάζεται «Κλίμαξ» λόγω της μεγάλης του αξίας αναγιγνώσκεται συνήθως από την αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής στα περισσότερα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Αποτελείται από 30 λόγους που ο καθένας τους περιγράφει μια αρετή. Αρχίζοντας οι αρετές από τις πιο πρακτικές και προχωρώντας στις πιο θεωρητικές, ανεβάζουν τον άνθρωπο, σαν από κάποια σκαλοπάτια σε ουράνιο ύψος. Στην κορυφή των αρετών, ο Άγ. Ιωάννης τοποθέτησε την «Αγάπη», ως την υψηλοτέρα των αρετών και αυτή που κάνει τον άνθρωπο κατ’ εξοχήν «όμοιο»με το Θεό.
Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

Ο Άγιος Ιωάννης «της Κλίμακος», όπως αποκαλείται, είναι από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες όλων των εποχών. Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη περί το έτος 528. Κοιμήθηκε το 603 μ.Χ. σ’ ένα ασκητήριο της μονής Σινά.
Σε ηλικία 16 ετών και αφού σπούδασε καλά την «εγκύκλιον και εξωτερικήν σοφίαν» φεύγει για το όρος Σινά, όπου έζησε με μεγάλη άσκηση και υποταγή κοντά σε εμπειρότατο γέροντα. Μετά από τρία χρόνια σε ηλικία 19 ετών, ο νέος ασκητής φεύγει από τη μονή Σινά και πηγαίνει στην έρημο σε τόπο που λεγόταν «Θωλάς» για το στάδιο της «ησυχίας». Ο θείος έρωτας που φλογίζει την καρδιά του, δεν αφήνει τίποτα να μπει ανάμεσα σ’ αυτόν και «ὃν ήγαπησε ἡ ψυχή του» Θεό. Θέλει να είναι μόνος του σε μια σχισμή ενός βράχου, ανάμεσα ουρανού και γης. Να σκέπτεται, να συλλογίζεται, να προσεύχεται, να συνομιλεί, να δίνεται μοναδικά και ολοκληρωτικά στον Νυμφίο της ψυχής του τον Χριστό. Εκεί στην έρημο του Σινά, μέσα στην ασκητική μοναξιά και τον θείο έρωτα «τοῦ ἀκροτάτου ἐφετοῦ» (δηλ. του πλέον επιθυμητού πράγματος στον κόσμο) πέρασε ο Αγ. Ιωάννης σαράντα ολόκληρα χρόνια.
Η απάντηση στην προφανή απορία του κοινού ανθρώπου, πως μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος τόσα πολλά χρόνια εντελώς μόνος και χωρίς υλικές ανέσεις είναι: «όταν ο άνθρωπος γευθεί λίγο τα «ουράνια», εύκολα καταφρονεί τα «επίγεια». Εξ άλλου είναι γνωστό σ’ αυτές τις εκλεκτές ψυχές, όπως ο ΄Αγ. Ιωάννης της «Κλίμακος» καθ’ όλη την διάρκεια του σκληρού μονήρους βίου, «ὁ Θεός οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν ποιεῖ», δηλ. ο Θεός φανερώνει την παρουσία του και την ευαρέσκειά του με διάφορους τρόπους.. Οι άνθρωποι συνήθως αυτοί έχουν θεοπτικές εμπειρίες και αποκαλύψεις, που δύσκολα μπορεί να καταλάβει και να γευθεί ο άνθρωπος του κόσμου.
Έτρωγε πολύ λίγο και κοιμόταν επίσης λίγο, τόσο όσο να μη βλάψει τον νου του από την υπερβολική αγρυπνία. Έφθασε σε μεγάλα ύψη αγιότητος και αρετής και αξιώθηκε μεγάλων "εμπειριών και χαρισμάτων". Το προορατικό του χάρισμα φάνηκε όταν έσωσε από βέβαιο θάνατο τον υποτακτικό του. Αυτός κοιμόνταν κάτω από ένα τεράστιο βράχο. Ο Άγ. Ιωάννης προείδε δια του Αγίου Πνεύματος την πτώση του βράχου ευρισκόμενος στο κελί του και φάνηκε καθ’ ύπνον στο μαθητή του, τον ξύπνησε και τον προέτρεψε να φύγει για να γλυτώσει τον κίνδυνο. Ο βράχος έπεσε αλλά ο μαθητής με την υπερφυσική επέμβαση του αγίου σώθηκε από βέβαιο θάνατο.
Οι μοναχοί της ιεράς μονής του Σινά, εκτιμώντας την σοφία και την αγιότητά του, τον εξέλεξαν ηγούμενο. Μετά από πολλές παρακλήσεις κατόρθωσαν να τον πείσουν να επιστρέψει κοντά τους. Η έρημος όμως είχε κερδίσει οριστικά τον την καρδιά του και τον είλκυε δυνατά. Γι αυτό ύστερα από μικρή παραμονή στο μοναστήρι, ο Άγ. Ιωάννης εγκατέλειψε οριστικά τη μονή και απεσύρθη σε ακατοίκητους τόπους. Επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο και συνέχισε να γεωργεί το «ἂγονόν της» με την ακατάπαυστη «πηγή τῶν δακρύων του» και την χάρη του Θεού. Η πνευματική κληρονομιά που μας άφησε, η «Κλίμαξ» του, υπήρξε ανεκτίμητη.
Όλη η άγια πείρα και «μυστικές εμπειρίες» του Αγίου, βρίσκονται αποθησαυρισμένες στην «Κλίμακά του» που με πολλή ταπείνωση έγραψε, σχεδόν κατ’ επιταγή, όταν του ζητήθηκε από τον ηγούμενο της Μονής Σινά Ιωάννη. Εκεί στην «Κλίμακα» φαίνεται ότι ανέβη στο όρος Σινά και εισήλθε, ως νέος «θεόπτης» Μωυσής, στον θείο γνόφο. Διάβηκε με καθαρό νου τα σκαλοπάτια της ουράνιας κλίμακας, έφθασε στο Θεό, δέχθηκε τον θείο φωτισμό, μας έδωσε τις νέες «θεοχάρακτες πλάκες», με τις οποίες μπορούμε και εμείς να ανεβούμε την πνευματική σκάλα που φέρνει στο Θεό.
Στο συναξάρι του αγίου αναφέρονται οι χαρακτηριστικοί στίχοι:
«Ὁ σάρκα φορῶν καί νεκρός ὢν Ιωάννης (δηλ. Ο Ιωάννης που και όταν ζούσε είχε νεκρώσει την σάρκα του) αἰωνίως ζεῖ καί νεκρός φανείς ἂπνους». Σύγγραμμα λιπών , κλίμακα τῇ ἀνοδῳ (αφήνοντας σύγγραμμα την κλίμακα για την άνοδον). Δείκνυσιν αὐτοῦ πορείαν τῆς ἀνόδου (η οποία δείχνει την πορείαν της ανόδου του).
Το απολυτίκιο του Αγίου ψάλλεται την Δ΄ Κυριακή των νηστειών σε ήχο πλ. δ΄ και έχει ως εξής:
«Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὀ ἂγονον ἐγεωργήσας, καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἲς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ τήν Οἰκούμενην λάμπων τοῖς θαύμασι,Ἱωάννη πατήρ ἡμών ὃσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν»
Δηλαδή: «Τα πολλά και θερμά σου δάκρυα και βαθείς σου στεναγμοί για τις αμαρτίες και τα πάθη που κυριεύουν τον άνθρωπο, πάτερ Ιωάννη όσιε πότισαν και καλλιέργησαν την άγονη έρημο της ψυχής μας και έφεραν εκατονταπλάσιους πνευματικούς καρπούς. Και συ άγιε πάτερ, έγινες με την αγιότητα και τα θαύματά σου, φωστήρας που λάμπεις σε όλη την οικούμενη. Γι’ αυτό πρέσβευε στο Χριστό το Θεό μας να σώσει τις ψυχές μας».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: π. Ε.Φ.

Άξιος Κυπελλούχος Ευρυτανίας ο Απεραντιακός με άνετη νίκη επί του Βελουχιού με σκορ 3-0


Το πρώτο του τρόπαιο στην σύντομη παρουσία του στο ευρυτανικό ποδοσφαιρικό στερέωμα κατέκτησε ο Απεραντιακός, επικρατώντας στον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣ Ευρυτανίας του Βελουχιού με σκορ 3-0.
Η ομάδα του Κώστα Πασσά, που δύσκολα πλέον θα τα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία μετά την «σφαγή» στην Σπερχειάδα, πήρε απόλυτα δίκαια το κύπελλο, καθότι ήταν πολύ καλύτερος του αντιπάλου, ενώ έπαιξε και κατά διαστήματα καλή μπάλα.
Ο τελικός συνεχίστηκε από το 9ο λεπτό, καθότι σε εκείνο το σημείο είχε διακοπεί λόγω της χιονόπτωσης με το σκορ να είναι ισόπαλο με 0-0.
Ο καλός καιρός που επικρατούσε την περασμένη Τετάρτη στην ευρυτανική πρωτεύουσα προσφέρθηκε για να συγκεντρωθούν στο γήπεδο γύρω στους 200 φιλάθλους, στην πλειοψηφία τους φίλοι του ΑΠΟΚ αλλά και αριθμός ρεκόρ για τα ευρυτανικά ποδοσφαιρικά δεδομένα.
Πριν την έναρξη του αγώνα και μετά από πρόταση του πρώην Αντινομάρχη Βασίλη Θεοδωρόπουλου και σχετική απόφαση της ΕΠΣ Ευρυτανίας, κρατήθηκε πριν την έναρξη ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του αντιπεριφερειάρχη Άρτας Κώστα Παππά, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, ο οποίος την περίοδο 1980-81 είχε φορέσει την φανέλα του Βελουχίου.
Στην διπλανή σελίδα, ένα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα στην μνήμη του Κ. Παππά, από το αρχείο του προσωπικού του φίλου αλλά και συμπαίχτη του την περίοδο 1979-81 Βασίλη Θεοδωρόπουλου.
Στον 21ο αυτό τελικό, παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. της ΕΠΣ με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Δημήτρη Πεταρούδη καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Απεράντιος στην καταγωγή, κ. Λάμπρος Τσιτσάνης. Ακόμη παραβρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΣΝΕ και νυν Αντιδήμαρχος Αγράφων Χρήστος Δημητρόπουλος όπως και ο Αρχιδιαιτητής Νίκος Λαθύρης.
Όπως προβλέπετε από τον ΚΑΠ, ο αγώνας ξεκίνησε με ελεύθερο λόγω της διακοπής και όχι με σέντρα.
Οι Απεράντιοι, καλά διαβασμένοι από τον Κώστα Πασσά, που στα τελευταία ματς πέτυχε να αλλάξει προς το καλύτερο την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του, μπήκαν δυνατά στον αγώνα αναζητώντας από την αρχή το γκολ που θα τους έδινε σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση της κούπας. Ο Απεραντιακός με συνεχές πρέσινγκ και πολύ τρέξιμο έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και στο 17΄ με καρφωτή κεφαλιά του Γεωργακόπουλου που πέρυσι φόραγε την φανέλα του ΑΠΟΚ, πήρε κεφάλι στο σκορ.
Το Βελούχι προσπάθησε να αντιδράσει όμως τόσο στο 18΄ στο πλασέ του Πολυτσέρη όσο και στο 20΄στο δυνατό σουτ του Μπόνια, ο Τσάμης είχε κατεβασμένα τα ρολά του.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Θ. Μπισμπίκης σε ανεπανάληπτο τετατετ απέναντι στον Ρεσίτη χάνει μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.
Με την συμπλήρωση του ημιώρου ο Μπουγατσιά, επιχείρησε σουτ, το οποίο όμως πέρασε πάνω από την εστία του Ρεσίτη.
Το ημιχρόνιο ολοκληρώθηκε με μια καλή στιγμή για το Βελούχι, με τον Ζαλοκώστα να μην μπορεί να παραβιάσει την εστία του Τσάμη.
Στην επανάληψη ο Απεραντιακός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και η κυριαρχία του αυτή μεταφράστηκε στο τελικό και απόλυτα δίκαιο 3-0.
Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του Β΄ Ημιχρονίου, ο Λεπτάκης από θέση γκολ, έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Βελουχιού.
Στο 53΄ όμως, ο Μπουγατσιάς πιο έυστοχος από τον συμπαίχτη του με κεφαλιά έκανε μέσα σε έξαλλος πανηγυρισμούς το 2-0.
Στο 71΄ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Πανακούλιας έβγαλε ωραία σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Βελουχίου, ο Κρασιάς προσπάθησε να την γυρίσει στον τερματοφύλακά του, όμως στην πορεία της παρενέβη ο Αρουτίδη και με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Το τελευταίο σφύριγμα του πολύ καλού κ. Κυραικόπουλου από τον Σύνδεσμο Φθιώτιδας, βρήκε τους νικητές να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους και τους ποδοσφαιριστές των Κυπελλούχων να στέλνουν με ΩΠΑΑΑ.. τον πρόεδρο τους Δημήτρη Βελαέτη, στα ουράνια.
Ακολούθησε ως είθισται η απονομή, με τον αρχηγό του ΑΠΟΚ Γιώργο Κρασιά να παραλαμβάνει από τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣ κ. Γ. Παπαντζίμα το κύπελλο του φιναλίστ. Στην συνέχεια οι κυπελλούχοι 2011 πήραν τα μετάλλια τους, ενώ το βαρύτιμο τρόπαιο σήκωσε στους Καρπενησιώτικους αιθέρες ο αρχηγός της ομάδας Χρήστος Κατσίκας, που το παρέλαβε από τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Δημήτρη Πεταρούδη.
Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε στην καθοριστική συνεισφορά του Δημήτρη Βελαέτη στους Κυπελλούχους Ευρυτανίας. Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων ένας σπουδαίος άνθρωπος και πετυχημένος επιχειρηματίας, είναι γεγονός ότι με την παρουσία του, έδωσε πνοή στον χώρο του αθλητισμού στον τόπο μας και η κατάκτηση του Κυπέλλου αυτού είναι γι΄ αυτόν μια πραγματική δικαίωση. Είναι δύσκολο στις μέρες μας να βρίσκονται τέτοιοι υγιείς παράγοντες κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.
Ανάλογη δικαίωση, αλλά σε επίπεδο αγωνιστικό, θεωρείτε η κατάκτηση του κυπέλλου και για τον αγωνιστή Κώστα Πασσά, έναν σπουδαίο προπονητή που μπορεί να διαχειριστεί όσο λίγοι την ψυχολογία ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Δ΄ Εθνική και ιδιαίτερα σε ευρυτανικές ομάδες.
Απεραντιακός : Τσάμης, Θαμνόπουλος (70΄ Μπουμπουρής), Μπισμπίκης Δ., Κατσίκας, Μπισμπίκης Θ., Μπουγατσιάς (Αρουτίδης), Λεπτάκης, Κεφαλίδης, Νταβαρίνος Α.(76΄ Ντότσικας), Γεωργακόπουλος, Πανακούλιας
ΑΠΟΚ : Ρεσίτης, Πασσάς (46΄ Τσιλιμέκης), Συγκελόπουλος, Κρασιάς, Γενιτσαρόπουλος Κ., Ντουφεκιάς (71΄ Γαλανός), Μπόνιας, Ζαραβέλης (67΄ Κουτσουπιάς), Ζαλοκώστας, Πάτρου, Πολυτσέρης.

Κρέντη-Ποταμιά 2-0 Με οδηγό και σκόρερ το Δημήτρη Τσιγαρίδα


Από την ημέρα που πήγε στην Κρέντη ο Δημήτρης Τσιγαρίδας, η ομάδα του Χρήστου Καλαμπάκα, άλλαξε πρόσωπο, έγινε πιο ουσιαστική και κυρίως πιο αποτελεσματική μέσα στο γήπεδο. Η παρουσία αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή και αθλητάνθρωπου του ευρυτανικού μας ποδοσφαίρου, όπως φαίνεται από τα τελευταία αποτελέσματα, λειτούργησε ευεργετικά, αλλάζοντας προς καλύτερο το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας αλλά και την γενικότερη παρουσία της τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Το λέμε αυτό διότι η Κρέντη στον πρώτο γύρο είχε πάρει μόνο 4 βαθμούς και μέχρι τώρα έφτασε στους 13 και σε σύνολο 17. Το γεγονός όμως ότι σε ένα ακόμη πρωτάθλημα, δεν πέτυχε επί της ουσίας τίποτε, θα πρέπει να απασχολήσει τους ιθύνοντες καθότι τουλάχιστον φέτος η ομάδα της Κρέντης είχε πολύ καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά και γιατί όχι να προκριθούν στην τετράδα διεκδικώντας ακόμη και την υπέρβαση.
Από την άλλη πλευρά, η Ποταμιά με πολλά προβλήματα σε επίπεδο διοικητικό αλλά και χωρίς ιδιαίτερο άγχος, έπαιξε καλή μπάλα, δημιούργησε ευκαιρίες και αν ήταν πιο αποτελεσματική στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και την ισοπαλία την οποία όμως δεν δικαιούνταν σε καμία περίπτωση.
Χωρίς λοιπόν Διοίκηση, χωρίς τον Λάκη Λαμπαδάρη στον πάγκο και χωρίς βασικό τερματοφύλακα, η Ποταμιά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αυτό λέει πολλά για την ομάδα του Μ. Χωριού. Ο Γιώργος Ζαγκότσης, που κλήθηκε να υπερασπιστεί τα γκολπόστ της ομάδας του, ίσως προκαλέσει πονοκέφαλο στους απουσιάζοντες τερματοφύλακες της Ποταμιάς, καθότι με την παρουσία του και τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έκανε στον αγώνα αυτό, δίκαια ανακηρύχτηκε ως ο κορυφαίος των φιλοξενούμενων.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίχτηκε μπάλα αξιώσεων. Και οι δυο αντίπαλοι έδωσαν περισσότερο βάρος στα μετόπισθεν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελάχιστες φάσεις μπροστά στις εστίες των Ντάλλα και Ζαγκότση.
Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους με τον Τσουκαλά στο 29΄ να πιάνει ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φλωράκη και να μπλοκάρει ο Ντάλλας.
Στο 34΄ ο Ν. Βούρτσας, έπιασε καρφωτή κεφαλιά που έφυγε λίγο άουτ και τρία λεπτά αργότερα ο Κ.Μαντζιούτα έχασε καλή ευορκία στέλνοντας από κοντά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Κρέντης.
Στην επανάληψη η μορφή του αγώνα άλλαξε. Οι ομάδες μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο πιέζοντας για το γκολ που θα τους έδινε προβάδισμα για την νίκη.
Η Κρέντη πιο αποτελεσματική όπως αποδείχτηκε άνοιξε το σκορ στο 55΄με τον Δημήτρη Τσιγαρίδα να εκμεταλλεύεται στο απόλυτο την ασθενή απόκρουση του Ζαγκότση στο σουτ του Γ. Βούρτσα κάνοντας με ιδανικό πλασέ το 1-0 για την ομάδα του.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 65΄ ο Ντάλλας, Αποστόλης, δείχνοντας ότι είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του τοπικού μας πρωταθλήματος, με υπέροχη έξοδο, έδειξε σε κόρνερ το πλασέ το Κ. Ματζιούτα.
Στο 70΄ οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 2-0, όμως η σέντρα σουτ του Νίκου Βούρτσα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.
Στο 75΄ ο Απ. Ντάλλας, πραγματοποίησε την απόκρουση του αγώνα, διώχνοντας με υπερένταση σε κόρνερ κεφαλιά του Τσουκαλά από τα δυο μέτρα.
Στο 82΄ ο Δ. Τσιγαρίδας, χάνει μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τόσο τα δικά του τέρματα όσο και αυτά της ομάδας του και στο 85΄ ο πορτιέρο των γηπεδούχων λέει και πάλι όχι στο τετατετ του Κ. Μαντζιούτα.
Το κερασάκι στην τούρτα της σπουδαίας νίκης των γηπεδούχων, έβαλε στο 90΄ ο πολύ καλός Γ. Βούρτσας, που σε ένα ακόμη παιχνίδι κατάπιε πολλά χιλιόμετρα, ο οποίος με κοντινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Διακρίθηκαν από την Κρέντη ο Δημήτρης Τσιγαρίδας, ο Κώστας Μάκκας, που έδωσε μάχες στην επίθεση, δημιουργώντας προβλήματα στους αμυντικούς της Ποταμιάς και ο Γιώργος Περούλας, που στην άμυνα ήταν για άλλη μια φορά βράχος απροσπέλαστος.
Από την Ποταμιά κορυφαίος ο Ζαγκότσης ως τερματοφύλακας και καλοί οι Φλωράκης, Αναγνωστόπουλος και Τσουκαλάς.
Συνθέσεις
Κρέντη :
Ντάλλας Α., Μπύρος Σ., Μάκκας Ε., Κόκκοτος, Περούλας Γ., Τσιγαρίδας, Μπισμπίκης, Μπύρος Ε., Μάκκας Κ., Βούρτσας Γ., Βούρτσας Ν.
Ποταμιά : Ζαγκότσης Γ., Αζακάς Θ., Μπούρας Α., Μαντζιούτας Ν., Τσουκαλάς, Νεοφύτου, Κώτσιας, Μαντζιούτας Κ., Φλωράκης, Μπούρας Κ.(53΄ Αναγνωστόπουλος), Γιαννακόπουλος
Πολύ καλός, σε ένα ακόμη ματς ο Διαιτητής της συνάντησης Λάμπρος Κολοκώτσιος, όσον αφορά την περιγραφή φάσεων του αγώνα στο … μπλοκάκι του. Αν συνεχίσει έτσι, θα πρέπει οι αθλητικογράφοι του τόπου μας να αρχίζουν να ανησυχούν…

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Γράφει ο
Ηλίας Γ. Προβόπουλος
Στα ΄Αγραφα πρόλαβα να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους που η φύτρα φαίνεται να κρατάει από τα παλληκάρια του τόπου που γέννησε τον Κατσαντώνη, τον Βελή, τον Καραϊσκάκη και τόσους άλλους ήρωες και πολεμιστές που έδωσαν την ζωή τους και πότισαν τη γη με αίμα για να λευτερωθεί η πατρίδα, όχι μόνο 1821 αλλά και στα μετά το 1940 χρόνια, στην Κατοχή για να διώξει η μικρή πατρίδα τους τον κατακτητή, όποιος κι αν αυτός ήταν.

Τούτους τους ελάχιστους -όπως τους υπέροχους γέροντες από τον Κλειτσό Ευρυτανίας που χόρεψαν πρόπερσι στη γιορτή για τον Κατσαντώνη που γίνεται κάθε χρόνο στο Μάραθο- θέλησα να τιμήσω με τούτο το σημείωμα σήμερα. Και να πω ακόμα πως αυτοί οι άνθρωποι είναι και οι τελευταίοι από τους συμπατριώτες μας που καθώς έζησαν και μεγάλωσαν μέσα τις περιπέτειες της ιταλογερμανικής κατοχής και του αντιστασιακού αγώνα, είναι οι μόνοι που μπορούν να μιλήσουν τι είναι αληθινά ο πόλεμος, το αίμα και η καταστροφή.

Κι όχι μόνο, αλλά να πούνε πως ο τόπος τους που υπέφερε όλα τα δεινά από τον κατακτητή αλλά και την πενταετή δυστυχία του τραγικού εμφυλίου που ακολούθησε, κατάφερε πάλι να ζωντανέψει και να νοικοκυρευτεί μέχρι που στο τέλος υποτάχθηκε στο κράτος των Αθηνών και όπως δείχνουν τα πράγματα τώρα είναι που θα σβήσει οριστικά και για πάντα.

Είναι οι τελευταίοι μιας ανεπανάληπτης γενιάς αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς τους επιστρατεύουμε και τους καμαρώνουμε βεβαίως, μόνο σε πατριωτικές εκδηλώσεις αλλά ποτέ δεν τους βάλαμε να ιστορήσουν πως κατάφεραν να κάνουν την Ελλάδα μετά την καταστροφή να ανθίσει. Έτσι δε όπως αποψιλώνεται η γενιά τους και ο ένας μετά τον άλλο μας αποχαιρετά, τόσο πιο έντονη γίνεται η απουσία τους και μας λείπει η εμπειρία τους…

Με λαμπρότητα και τιμές η διπλή γιορτή του Έθνους σε Κρέντη και Κεράσοβο

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα και με την συμμετοχή πλήθους κόσμου, λόγω και του καλού καιρού, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή σε Κρέντη και Κεράσοβο, οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές διοργάνωσαν με επιτυχία στο Σχολείο της Κρέντης καθώς και στο Λύκειο Κερασοχωρίου εορταστικές εκδηλώσεις, για την μεγάλη γιορτή του Έθνους και της ορθοδοξίας.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο χωριό μας και πριν το πέρας αυτής Δοξολογία με ομιλία της Δασκάλας του Σχολείου Κρέντης με θέμα την 25η Μαρτίου. Λίγο αργότερα στο Κερασοχώρι, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία του χωριού από το Δήμαρχο κ. Δημήτρη Τάτση, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λάμπρο Τσιτσάνη, τον Διοικητή του Α.Τ. Κερασοχωρίου Δημήτρη Ματσούκα και τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η παρέλαση από τα σχολεία του Κερασοχωρίου και της Κρέντης.

20/3/11

Με επιτυχία και παρουσία του Δημάρχου Αγράφων η δενδροφύτευση στην ΚρέντηΜια ακόμη σημαντική συλλογική πρωτοβουλία υλοποιήθηκε, σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, από τα παιδιά του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Σχολείου Κρέντης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο εφημέριος του χωριού μας π. Ευάγγελος Φεγγούλης και τα παιδιά, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμού Μελισσοκόμων Κρέντης, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων που αναπτύσσει η Ενορία μας, πραγματοποιήσαμε δενδροφύτευση σε διάφορα σημεία του χωριού καθώς και στον αύλιο χώρο του Αγίου Νεκταρίου αλλά και κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που συνδέει την Κρέντη με την Δυτ. Φραγκίστα.

Μετά από ενέργειες του Συνεταιρισμού και προσωπικά του συγχωριανού μας Γιώργου Βούρτσα, το Δασαρχείο Καρπενησίου προσέφερε για φέτος περίπου 300 δένδρα ακακίας Κωνσταντινοπολίτικης, τα οποία τοποθετήθηκαν στις άκρες του δρόμου με σκοπό να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αφού θα έχουν μια πολύ καλή επιλογή πλέον, για τον περίπατό τους, αλλά και θα ομορφαίνει ακόμη περισσότερο το χωριό μας.

Συγκινητική ήταν η παρουσία των παιδιών του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ μας Σχολείου, που σε μια ακόμη τέτοια προσπάθεια, απέδειξαν εμπράκτως της αγάπη τους για το περιβάλλον, συμμετέχοντας ενεργά στην δενδροφύτευση. Αξιοσημείωτη ήταν και η συνεισφορά του Δημοτικού Συμβούλου Αγράφων, συγχωριανού μας Δημήτρη Βούρτσα καθώς και του Γιώργου Μάκκα, του Θανάση Κουτσούμπα, του Βαγγέλη Τσιγαρίδα, του Αποστόλη Μάκκα, και του Θοδωρή Πλατή στην τοποθέτηση δέντρων.

Στη περιβαλλοντική αυτή πρωτοβουλία συμμετείχαν τόσο ο Δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης, ο οποίος μάλιστα φύτεψε στην πλατεία του χωριού ένα δένδρο, όσο και ο αντιδήμαρχος Θύμιος Μιχόπουλος, ο οποίος πρόσφερε χυμούς και κρουασάν στα παιδιά που έλαβαν μέρος στην δενδροφύτευση.

Με την χάρη του Αγίου Νεκταρίου και τη βοήθεια των μελών του Συνεταιρισμού, όλα κύλησαν ομαλά με αποτέλεσμα και αυτή η προσπάθεια των παιδιών του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ μας να στεφθεί με μεγάλη επιτυχία.

16/3/11

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ

Φωτογραφίες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του καμπαναριού


Είναι γεγονός ότι το καμπαναριό του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου, είναι ένα πραγματικό στολίδι για την εκκλησία μας. Για να γίνει αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο, βασικό ρόλο έπαιξε ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Κλ. Μάκκας, που ήταν και ο χρηματοδότης αυτής της τόσο μεγάλης προσπάθειας.
Το καμπαναριό εξωτερικά έγινε τέλειο όμως θα πρέπει να διαμορφωθεί και εσωτερικά έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό για τις ανάγκες της εκκλησίας.
Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν αρκετές εργασίες για τις οποίες απαιτούνται χρήματα. Και γι΄ αυτή την περίπτωση ο Παναγιώτης Μάκκας, δήλωσε και πάλι παρόν. Με συντονισμένες κινήσεις ήλθε σε επικοινωνία με κατασκευαστή από το χωριό μας, ο οποίος θα κάνει όλες αυτές τις εργασίες έτσι ώστε σε λίγες μέρες και το εσωτερικό του καμπαναριού να είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί από τον εφημέριο μας ως Γραφείο του Ι.Ν και ως βιβλιοθήκη – Αρχείο της Ενορίας.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά αυτόν τον σπουδαίο συγχωριανό μας, που σε τούτες τις δύσκολες εποχές, μας έδειξε έμπρακτα μια φορά ακόμη, πόσο αγαπάει το χωριό του και πόσο στηρίζει κάθε καλό που γίνεται στην γενέθλια γη.

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Κρέντη η Κυριακή της Ορθοδοξίας


Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στο χωριό μας η εορτή της Ορθοδοξίας. Η μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης που συνδέεται με την επέτειο της Αναστήλωσης των ιερών εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως της Εικονομαχίας και εορτάζεται την πρώτη Κυριακή των Νηστειών κάθε έτους, τιμήθηκε με μεγαλοπρέπεια στο ευλογημένο χωριό μας, με τέλεση Όρθρου, θείας Λειτουργίας και κατόπιν με λιτάνευση των αγίων Εικόνων πέριξ του Ναού του προστάτη μας Αγίου Νεκταρίου.
Στην μεγάλη αυτή γιορτή της Εκκλησίας μας, συμμετείχαν με ευλάβεια και κατάνυξη οι περισσότεροι των ενοριτών τόσο στην Θεία Λειτουργία όσο και στην Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων, που ακολούθησε. Αξιοσημείωτο τέλος να αναφερθεί ότι όλα τα παιδιά του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ μας, συμμετείχαν στην Λιτάνευση κρατώντας το καθένα και από μια εικόνα στα χέρια, τιμώντας έτσι εμπράκτως την μεγάλη γιορτή της αναστήλωσης των ιερών Εικόνων.

Συνεδριάζει το Σάββατο το Δ.Σ. Αγράφων


Συνεδριάζει το ερχόμενο Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, στις 12 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων με τα παρακάτω 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑ 1ο.Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος )
ΘΕΜΑ 2ο.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 3ο.Μεταφορά εργαζομένων Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 4ο.Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 5ο.Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28). (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 6ο.Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46). (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 7ο.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 8ο.Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώων αρρένων γεννηθέντων του έτους 2011. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 9ο.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων Δήμου. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 10ο.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.(Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 11ο.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 12ο.Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών Α’ κατανομή. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 13ο.Μείωση εγγυητικών έργων. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 14ο.Πρόταση ένταξης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)
ΘΕΜΑ 15ο.Ορισμός εκπρόσωπων στο κέντρο Πρόληψης Ν. Ευρυτανίας Αλκυόνη και οικονομική συνδρομή του Δήμου. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 16ο.Έγκριση καταφύγιου άγριας ζωής. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ


ΑΠΟΚ - ΚΡΕΝΤΗ 5-0
ΜΥΡΙΚΗ - ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2-2
ΔΟΞΑ - ΠΟΤΑΜΙΑ 2-2
ΚΕΡΑΣΟΒΟ - ΑΙΟΛΟΣ 2-2
ΡΕΠΟ: ΑΓΡΑΦΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΚ 33-06 34
ΑΓΡΑΦΑ 28-15 22
ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 18-19 21
ΔΟΞΑ 22-19 19
ΜΥΡΙΚΗ 19-15 18
ΠΟΤΑΜΙΑ 15-25 15
ΑΙΟΛΟΣ 16-21 14
ΚΡΕΝΤΗ 18-24 12
ΚΕΡΑΣΟΒΟ 11-33 2

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ
ΛΑΚΗΣ ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 12
ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΓΡΑΦΑ 9
ΜΠΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚ 7
ΠΑΠΠΑΣ ΔΟΞΑ 6
ΓΟΥΛΑΣ ΔΟΞΑ 5

ΕΠΟΜΕΝΗ 15η αγωνιστική
(19/20-3-2011) 15:30

Άγραφα-Κεράσοβο 19-3-11 Προπονητικό Κέντρο
Αίολος-Μυρίκη 19-3-11
Δημοτικό Στάδιο
Κρέντη-Άγιος Προκόπιος
20-3-2011 Γηπ. Κερασοχωρίου
Ποταμιά-ΑΠΟΚ Βελούχι
20-3-2011 Γηπ. Μικρού Χωριού
Ρεπό : Ραπτόπουλο

ΒΕΛΟΥΧΙ – ΚΡΕΝΤΗ 5-0 ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ


Άνετη νίκη σημείωσε το Βελούχι, επικρατώντας της Κρέντης με 5-0. Οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα χωρίς να πιάσουν μεγάλη απόδοση, πήραν σχετικά εύκολα το τρίποντο από την ομάδα του Χρήστου Καλαμπάκα, που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να φέρει αντίσταση.
Στο πρώτο ημιχρόνιο οι φάσεις που δημιουργήθηκαν μπροστά και στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες με πιο σημαντικές αυτές, στο 13΄με τον Τσιλίκα να αστοχεί από καλή θέση, στο 19΄ με τον Μπόνια να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 19΄ και με τον ίδιο παίχτη στο 32΄να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.
Στην επανάληψη και κυρίως μετά το 60΄ που το Βελούχι πέτυχε το 2-0, η πλάστιγγα έγειρε για τα καλά υπέρ των γηπεδούχων, που σημείωσαν ακόμη τρία γκολ δίνοντας έτσι διαστάσεις θριάμβου στην νίκη τους.
Μετά από αυτό το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του τοπικού μας πρωταθλήματος οι δε φιλοξενούμενοι, όπως όλα δείχνουν μετά και από αυτή την ήττα, δύσκολα θα ξεκολλήσουν από την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Το κακό για την Κρέντη είναι ότι τελευταία το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό και αυτό δημιουργεί προβλήματα που βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο.
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ
13΄ Ο Κουτσουπιάς πάσαρε ωραία στον Τσιλίκα αυτός σούταρε από κοντά απέκρουσε ο τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Γενιτσαρόπουλος Α επιχείρησε γυριστό σουτ στέλνοντας την μπάλα άουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
19΄ Ο Συγκελόπουλος έκανε πάσα στον Μπόνια αυτός δοκίμασε ψηλοκρεμαστό σουτ από το ύψος του πέναλτι με την μπάλα να περνάει άουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
32΄ Ο Μπόνιας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ντάλλα Α ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους
Β΄ Ημίχρονο
60΄ Ο Μπόνιας εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά βρήκε τον Κουτσουπιά ο οποίος από κοντά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0
70΄ Ο Νικολάου πάσαρε στον Γαλανό αυτός σούταρε από την περιοχή της Κρέντης στην δεξιά γωνία 3-0
75΄ Ο Γενιτσαρόπουλος Α μπήκε στην περιοχή της Κρέντης έβγαλε παράλληλη σέντρα και βρήκε τον Φλωράκη αυτός σούταρε από κοντά με τον Ντάλλα Α να αποκρούει και στην συνέχεια ο Γαλανός από το ύψος του πέναλτι σούταρε στο αριστερό παραθυράκι κάνοντας το 4-0
79΄ Ο Φλωράκης με ωραία ατομική ενέργεια πέρασε δυο αμυντικούς της Κρέντης μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Ντάλλα Α στην αριστερή γωνία κάνοντας έτσι το 5-0
81΄ Ο Κόκκοτος εκτέλεσε απευθείας φάουλ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Ρεσίτης
90΄ Ο Γαλανός σούταρε από μακριά έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ντάλλας Α
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Βελούχι:
Ρεσίτης, Νικολάου, Συγκελόπουλος, Γενιτσαρόπουλος Κ, Πασσάς, Ντουφεκιάς, Μπόνιας (Γαλανός), Τσιλίκας (Φλωράκης), Κουτσουπιάς, Πάτρου, Γενιτσαρόπουλος Α (Μαυρογόνατος)
Κρέντη: Ντάλλας Α, Μπύρος Ε, Μπύρος Σ, Κόκκοτος, Περούλας, Μάκκας Ε, Μπισμπίκης (Καζάκος), Καστάνης, Τσιγαρίδας (Μάκκας Κ), Βούρτσας, Κωστόπουλος (Ντάλλας Σ)

9/3/11

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχοντο να τιμούν τις άγιες Εικόνες. Το «Ωρολόγιο» της Εκκλησίας γράφει: Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από κακοδόξους εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, ανδρας της αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Βασίλισσα Θεοδώρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμεθα τις Εικόνες, όχι λατρευτικά, ούτε ως Θεούς, αλλά ως εικόνες των αρχετύπων. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών το έτος 843, η Θεοδώρα μαζί με το γιό της αυτοκράτωρα Μιχαήλ, λιτάνευσαν και ανεστήλωσαν τις άγιες εικόνες μαζί με τον κλήρο και το λαό. Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανάμνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθωρίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο.

Υπάρχουν, είναι δυνατόν να υπάρχουν θαυματουργές Εικόνες;
Πολλοί Όρθόδοξοι Θεολόγοι αποδίδουν τα θαύματα μερικών Εικόνων όχι στις ίδιες Εικόνες, αλλά στη πίστη των ανθρώπων που προσεύχονται ενώπιόν των. Ότι η πίστη θαυματουργεί και η θερμή προσευχή, είτε μπροστά στις Εικόνες είτε όχι, αυτό είναι έξω από κάθε αμφιβολία. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να αρνηθούμε ότι μερικές Εικόνες μπορούν να έχουν και οι ίδιες, θαυματουργική χάρη. Δεν είναι παράδοξο, αλλά πολύ φυσικό. Το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι οι Απόστολοι θαυματουργούσαν όχι μόνο με τα χέρια τους, αλλά στο πέρασμά τους ακόμη και η σκιά τους! (Πραξ.ε΄,12-14). Ακόμα τα μανδήλια του Αποστόλου Παύλου, ριπτόμενα πάνω στους ασθενείς ή δαιμονισμένους, τους θεράπευαν! (Πραξ. ιθ΄, 12).
Ώστε όχι μόνο οι ίδιοι Απόστολοι είχαν θαυματουργικό χάρισμα, αλλά και αυτά τα αντικείμενα της προσωπικής τους χρήσεως. Η χάρις από το Θεό έφθανε μέχρι τα μανδήλια τους. Τι το παράδοξο λοιπόν να ευλογήσει ο Θεός ανθρώπους βαθειάς ταπεινώσεως, νηστείας, προσευχής τους ίδιους να θαυματουργούν ή και τα έργα αυτών, τις Εικόνες;

ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ

Το Εκκλ. Συμβούλιο, επιβραβεύοντας την προσπάθεια των παιδιών του Κατηχητικού μας Σχολείου, την περασμένη Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, μοίρασε σε όλα τα παιδιά από ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια για τις αθλητικές τους δραστηριότητες και όχι μόνο.
Τα πρόσωπα όλων των παιδιών, έλαμπαν από χαρά και ικανοποίηση, λαμβάνοντας το δώρο τους από τα χέρια των Εκκλ. Επιτρόπων Γιώργου Μάκκα και Βαγγέλη Τσιγαρίδα. Ο εφημέριος του χωριού μας π. Ευάγγελος Φεγγούλης, ευχαρίστησε τα παιδιά για την άψογη μέχρι τώρα συμπεριφορά τους και ζήτησε από τους γονείς, να είναι πάντα κοντά στα παιδιά τους και να τα στηρίζουν έτσι ώστε να δίνουν πάντα το παρόν στο Κατηχητικό Σχολείο και σε κάθε δραστηριότητα που προγραμματίζεται.
Μόλις ανοίξει ο καιρός, θα ξεκινήσουν και οι προπονήσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας του Κατηχητικού μας υπό τις οδηγίες του προπονητή της και Εκκλ. Επιτρόπου κ. Βαγγέλη Τσιγαρίδα, ο οποίος πριν δυο χρόνια, ήταν και ο προπονητής της ομάδας του χωριού μας που αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΕΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΙΚΟ ΓΑΜΟ

Για μια χρονιά ακόμη, η θεατρική ομάδα του χωριού μας, εντυπωσίασε με την παρέλαση του βλάχικου Γάμου, που έγινε με επιτυχία ανήμερα της Κυριακής της Τυρινής.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πάνω από 20 παιδιά, ντυμένα στο πνεύμα της Αποκριάς, πέρασαν από όλα τα καταστήματα του χωριού, ευχόμενοι χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή, αλλά και πειράζοντας τους συγχωριανούς των, δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το βράδυ στο παλιό Σχολείο του χωριού, η γιορτή αυτή ολοκληρώθηκε, με γλέντι που κράτησε μέχρι αργά. Και του χρόνου.4/3/11

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος


Γράφει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ Δημήτρης Τερζάκης Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης


Ο πολιτιστικός τουρισμός ορίζεται ως η κυκλοφορία των ατόμων στα πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από τον τόπο κανονικής διαμονής, με την πρόθεση να συλλέξουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ανάγκες. Αυτή η μορφή τουρισμού είναι όλο και πιο δημοφιλής σε ολόκληρο τον κόσμο και επιβεβαιώνεται από μια έκθεση του ΟΟΣΑ το 2009, η οποία αναφέρεται στο ρόλο του πολιτιστικού τουρισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη διαφόρων περιοχών του κόσμου.

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού δεν δημιουργεί μόνο μια αίσθηση γνώσης και υπερηφάνειας για την τοπική ιστορία και ταυτότητα αλλά βοηθά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε και στέλνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έγκριση την Πρόταση: ότι το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα απονέμεται σε μνημεία και φυσικούς, αρχαιολογικούς, αστικούς ή πολιτιστικούς χώρους, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα μπορεί να απονέμεται και σε τόπους μνήμης, καθώς και στην άυλη κληρονομιά ως συνδεόμενη με ένα τόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταξύ των στόχων αυτής της νομοθετικής πρότασης είναι η ενίσχυση των γνώσεων των νέων για την κοινή πολιτιστική τους κληρονομιά και η τόνωση της συνείδησης της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, καθώς και η προβολή των χώρων ως τουριστικών προορισμών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος των χώρων ή της περιοχής η οποία τους περιβάλλει.

Στη πρωτοβουλία αυτή θα συμμετάσχουν μόνο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δυνατότητα να προεπιλέξουν το πολύ δύο χώρους ανά διετία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέγει ένα χώρο ανά κράτος και επί πλέον δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέγουν χώρους από κοινού (διεθνικοί χώροι) στους οποίους θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.

Για την Ελλάδα το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δημιουργία ενός Δικτύου Περιοχών Πολιτιστικής Κληρονομιάς το οποίο εμπλουτιζόμενο με ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο Αθλητικός Τουρισμός, θα μπορέσει να αναπτύξει ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα συμβάλλει άμεσα στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος.

Επειδή τόσο η Ευρυτανία όσο και ο νεοσύστατος Δήμος Αγράφων είναι κατ΄ εξοχήν τουριστικοί προορισμοί, καλό θα είναι οι διοικήσεις των Δήμων της Ευρυτανίας και οι αρμόδιοι να κινηθούν δυναμικά στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας τουρισμού που θα μπορέσει να οδηγήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

1/3/11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ

Την 1η του επίσημη συνεδρίαση, με την συμμετοχή και των νέων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κρέντης.
Στην συνεδρίαση αυτή που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, συμμετείχαν ο Χρυσόστομος Μάκκας, ο Γιώργος Μάκκας, η Σοφία Λάππα και ο Βαγγέλης Τσιγαρίδας.
Πριν συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο εφημέριος του χωριού μας και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Ευάγγελος Φεγγούλης, καλωσόρισε τους κ.κ. Χρυσόστομο και Γεώργιο Μάκκα, που θα είναι τα νέα μέλη του Ε.Σ. για τα επόμενα 3 χρόνια και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους προς όφελος της εκκλησίας και του ευλογημένου χωριού μας. Τα ίδια ευχήθηκε και στους «παλιούς» Επιτρόπους ζητώντας απ΄ όλους συνεργασία για να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η αναβάθμιση της Ενορίας μας.
Στην συνέχεια ο π. Ευάγγελος εισηγήθηκε το 1ο θέμα που ήταν η διενέργεια των πανηγύρεων από το Εκκλ. Συμβούλιο. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλοι οι Σύμβουλοι κατέθεσαν την άποψή τους για το ζήτημα αυτό, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε τα πανηγύρια για φέτος να μην τα αναλάβει το Εκκλ. Συμβούλιο αλλά να διενεργηθεί δημοπρασία και όποιος ενδιαφερθεί να αναλάβει την λειτουργία τους, αρχής γενομένης από τον πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου στις 2 Μαΐου 2011.
Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αποφασίστηκε επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ, να αποσταλεί από το Ε.Σ. επιστολή στον κ. Δημήτρη Χαρδαλούπα, όπου θα γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα που προέκυψε με τις τουαλέτες της εκκλησίας.
Για το 3ο θέμα αποφασίστηκε να σταλεί αίτημα στον Δήμο Αγράφων για την επέκταση του κοιμητηρίου.
Για το 4ο θέμα ΟΜΟΦΩΝΑ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί στην κατασκευή εικονοστασίου στην τοποθεσία που σφαγιάστηκαν οι τρεις άτυχες συγχωριανές μας κατά την περίοδο του εμφυλίου σπαραγμού.
Για το 5ο θέμα αποφασίστηκε να κληθεί η Νεωκόρος της Ενορίας να παραβρεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Ε.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση για ανανέωση συνεργασίας και τις αποδοχές.
Για το 6ο θέμα το Εκκλ. Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση, για την αυστηρή απαγόρευση εισόδου, αιγοπροβάτων στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου και να γίνει σχετική ενημέρωση από τον εφημέριο από τον άμβωνα.
Για το 7ο θέμα που αφορά την πραγματοποίηση εκδήλωσης του κατηχητικού Σχολείου στο διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής, αποφασίστηκε να γίνει η εν λόγω εκδήλωση, σε ημερομηνία όμως που θα αποφασιστεί στο επόμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Τέλος έγινε ο οικονομικός απολογισμός του 2010 και με βάση αυτόν αλλά και τα στοιχεία που παρουσίασε ο Ταμίας, στο Ταμείο της Ενορίας υπάρχει το ποσόν των 2.670,00 ΕΥΡΩ  
Στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2011, θα εκλεγεί ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του νεόυ Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Κώστας Αριστόπουλος - Ο διάδοχος του Γιάννη Βασιλόπουλου και καρδιακός φίλος του Θεόφιλου (Λάκη) Μάκκα

Για κάποιο μυστικό λόγο οι εκπλήξεις έχουν ακόμα πέραση. Αλλά κοίτα, φίλε αναγνώστη, τι ιστορεί η λέξη «έκπληξη». Αποτελείται, λέει, από την πρόθεση «εκ» και το ουσιαστικό «πλήξη». Το «εκ» σημαίνει «έξω από κάτι» και στην προκειμένη περίπτωση δηλώνει «έξω από την πλήξη», δηλαδή, όπως μεταφορικά θα λέγαμε σε μια πορεία αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας «κάτω η πλήξη». Ωραίο σύνθημα δεν είναι; Να έβγαινες, ας πούμε, το 1973 και να φώναζες στο Πολυτεχνείο «κάτω η πλήξη», αντί του «κάτω η Χούντα»!
Εδώ που τα λέμε, το σύνθημα «κάτω η πλήξη» θα είχε απογειωτική πολιτική ισχύ τη σήμερον ημέρα, εάν, ας πούμε, γεννιόταν ένα κόμμα νεανικής αντίστασης στη γενική πολιτική χαμάρα. Λοιπόν, μια τέτοια έκπληξη μας ετοίμασαν ο Γρηγόρης και η Χαρά. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ στο καλύβι τους. Δεν θυμάμαι αν έβρεχε. Αλλά τώρα, είναι σα να έβρεχε τότε και σα ν´ ακουγόταν στην στέγη ο ήχος του ουράνιου νερού σταγόνα - σταγόνα. Στο τζάκι τα χοντρά ξύλα σχημάτιζαν ένα πύρινο κεφαλαίο Π και στην είσοδο της πύρινης αυτής Πύλης έκαιγαν άλλα μικρότερα, με φλόγες που σχημάτιζαν, λες, μορφές μικροσκοπικών αγγέλων, μέχρι όλα τα ξύλα, χοντρά και λιγνά (δηλαδή μέχρι όλος ο κόσμος) να γίνει πάλι φωτιά. Και μετά κάρβουνο. Και μετά στάχτη. Ναι, ίσως είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ξαναγεννιέται από την στάχτη του. Όχι. Ναι. Η έκπληξη δεν ήταν το Πύρινο Π του τζακιού. Ήταν «τα παιδιά» που ήρθαν να τραγουδήσουν στο Ομηρικό τραπέζι, ήταν οι Αριστοπουλαίοι και η παρέα τους. Απόψε θ´ ακούγαμε παραμύθια μουσικά, όπως κάποτε, πάντα δίπλα στο αναμμένο τζάκι, έλεγε παραμύθια ο παππούλης ψήνοντας ρεβίθια στη χόβολη με τη μασιά. Να σας δώσω ένα παραμυθένιο παράδειγμα της βραδιάς εκείνης: «Μου είπαν πως σε είδανε / εκεί που ζεις στα ξένα / μου τόπαν πως σε είδανε / να κρυφοκλαίς για μένα». Και η σπαρακτική επωδός: «Δεν θέλω τα ματάκια σου / να τάχεις δακρυσμένα».
Κατάλαβες; Και να σου τ´ αφηγείται αυτά ο Ηλίας Αριστόπουλος με την λιτή γραμμή της Δωρικής κολόνας ενός αρχαίου ναού που δεν λέει να ερημώσει στις μέρες μας. Για να αισθάνεσαι μέχρι το μεδούλι, ότι αυτά τα τραγούδια δεν λέγονται με το στόμα, ούτε με την καλή φωνή. Αυτά τα τραγούδια, μάγκα μου, λέγονται με την ψυχή. Γι´ αυτό ανασταίνουν και τις ψυχές. Ζητάει ο Θανάσης το αγαπημένο του κι αρχίζει ο Ηλίας να τραγουδά: «Απόψε κρύο έκανε / κρύο και τραμουντάνα / τα περιγιάλια πήξανε / κι οι βρύσεις μαρμαρώσαν / άιντε κι εσείς πουλάκια μου / άιντε κι εσείς περιβολάκια μου / με τ´ άνθη στολισμένα / μην είδατε τον αρνητή / τον ψεύτη της αγάπης;».
Και λες, να είναι τάχα η τρυφερότητα του άγνωστου παλιού βουκόλου που σκάρωσε τους στίχους ή μήπως το ενστικτώδες αίσθημα του τραγουδιστή που ακούς απόψε δίπλα στο τζάκι σα βασιλιάς που γύρισε από τον πόλεμο; «Εγώ δεν ξέρω γράμματα» μου είχε πει κάποτε ο Ηλίας. Κι επειδή δεν ξέρει γράμματα, λέει, δεν ξέρει τίποτα. Πού να ήξερε, ότι αυτό που κουβαλά εντός του χωρίς να το ξέρει, είναι πολυτιμότερο απ´ όλα όσα ξέρουν και εμπορεύονται οι γραμματιζούμενοι;
Αλήθεια είναι ότι στην φυλή των τσιγγάνων οφείλουμε κυρίως την ευκαιρία να ξαναπιάσουμε σήμερα το νήμα της μουσικής μας παράδοσης που περιφρονήσαμε κάποια στιγμή και δια μακρών. Αυτοί το διέσωσαν στους χαλεπούς εκείνους καιρούς. Όντας ταπεινοί ήταν οι μόνοι που το κουβαλούσαν στις ταπεινές αυλές όταν ο ταπεινός επίσης λαός πάντρευε τα παιδιά του. Έχω δει αμέτρητες φορές να διώκονται σαν σκυλιά από το προαύλιο της εκκλησίας «οι γυφταίοι με τα νταούλια». Έβγαινε κάποιος, τους έδινε ένα χαρτονόμισμα, για ένα κρασί στο καπηλειό και τους έδειχνε το δρόμο απέναντι, πως λες στο σκύλο σου «φύγε»... Ευτυχώς για την λαϊκή δημοτική μουσική μας παράδοση δεν είχαν την περηφάνια ή τον εγωισμό να πουν «άει σιχτίρ». Έλεγαν κι «ευχαριστώ». Κανονικά θα έπρεπε δίπλα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη να έχουμε ένα μνημείο αφιερωμένο στον άγνωστο γύφτο. Ας μην το κάνουμε στο Σύνταγμα, εντάξει, ίσως να είναι ρητορική υπερβολή αυτό. Ας το κάνουμε όμως στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Ποιος Δήμαρχος θα τολμούσε να το κάνει αυτό για να δούμε τα δυναμάρια του; Καθότι, μάγκα, εμείς εδώ στην Αιτωλοακαρνανία έχουμε κάθε λόγο να περηφανευόμαστε γι´ αυτό. Εδώ γεννήθηκαν και συνεχίζουν να γεννιούνται οι μεγαλύτεροι μουσικοί της δημοτικής μας παράδοσης, οι μεγαλύτεροι στο κλαρίνο, πάππου προς πάππου κουβαλούν το άκουσμα και το μεταφέρουν μέχρι τα πέρατα της γης, μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη δόξα να μιλά Ελληνικά η ομογένεια, δεν ανήκει μόνο στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ανήκει και σ´ αυτούς τους ταπεινούς λαϊκούς μουσικούς που κράτησαν όρθιο το Ελληνικό φρόνημα στην ξενιτιά. Να πεις πρόχειρα εδώ για την δυναστεία του Σαλέα, την δυναστεία του Βασιλόπουλου. Να θυμηθείς τον Βαγγέλη Κοκώνη, τον Γιώργο Σιούτα. Αυτοί οι μουσικοί, όπως και οι μεγάλοι τραγουδιστές του τόπου, θυμήσου πρόχειρα τον Καρναβά και τον Γεροθόδωρο, δεν πέρασαν από τις βιομηχανίες της μουσικής για να γίνουν αστέρια. Δεν επιτηδεύτηκαν. Βαπτίσθηκαν και ιερούργησαν μέσα στο λαό. Εδώ ή στην ξένη. Άσβηστα αντηλάκια που φώτισαν τις μοναχικές νύχτες της ξενιτιάς. Καθόλου λιγότερο δεν ακούστηκαν στους ξενιτεμένους από τον Καζανζίδη, πολύ περισσότερο ανατρίχιασε το πετσί τους ακούγοντας το «νάμουν πουλί να πέταγα να πήγαινα τ´ αψήλου», αλλά δεν τιμήθηκαν ποτέ ούτε κατ´ ελάχιστον, πολλώ δε μάλλον όσο εκείνος. Αυτές οι μελαψές μορφές ταυτισμένες απόλυτα με το λαϊκό άκουσμα και την δημοτική ψυχή στην πιο απλή χαρά της έμειναν και είναι ακόμα «σαρξ εκ της σαρκός του λαού».
Που λες, ρώτησαν κάποτε τον Γιάννη Βασιλόπουλο, αυτόν τον «μεγάλο Έλληνα», όπως τον είπε μια φορά ο Θύμιος Σώκος, τον ρώτησε ο παλιός και πρόωρα χαμένος φίλος, ο Χρήστος Μπίκας, από τη Μυρτιά: «Ποιον βλέπεις από τους νέους ότι θα γίνει διάδοχός σου;». Και αυτός απάντησε: «Ο Κώστας Αριστόπουλος».
Και τι ήταν τότε ο Κώστας Αριστόπουλος; Ένα παιδάκι ήταν. Ένα αδύνατο παιδάκι, εύθραυστο που, λες, τώρα θα φυσήξει ο αέρας και θα το πάρει. Ανέβαινε στο πατάρι όμως και δεν έπαιζε κλαρίνο. Έπαιζε ΜΕ το κλαρίνο. Και φαγώθηκε να τον φέρει ο Χρήστος στο πανηγύρι του Αϊλιά. Ήρθε, αλλά δεν του έδωσαν ακέριο μεροκάματο οι συνάδελφοί του γιατί ήταν μικρός. Από τις 150.000 δραχμές τότε, του έδωσαν μόνο 5.000! Το κατάλαβε ο Χρήστος, στενοχωρήθηκε, την επόμενη χρονιά κάλεσε την ορχήστρα, τους είπε όμως ότι «κουμάντο θα κάνει ο Κώστας, αλλιώς δεν σας θέλω». Κι έδωσε στον Κώστα τα λεφτά, να πληρώσει αυτός τους άλλους. Τέτοιες μαγκιές έκανε ο χαμένος φίλος μου ο Χρήστος και σημάδευε ζωές. Και ήρθε ο Αριστόπουλος στον Αϊλιά. Τι χρόνια κι εκείνα! Μια από τις φορές τον θυμάμαι τώρα με την υπέροχη Τσαχάλου, που τραγούδαγε κι ανατρίχιαζες. Κι έπαιξε ο Κώστας ένα τσιφτετέλι και χόρεψε ένα κορίτσι (μια φοραδίτσα δεκαεπτά χρονώ). Ανατρίχιασε ο κόσμος όλος. Κι ονειρεύονταν για βδομάδες.
Ο Ηλίας Αριστόπουλος είναι ο βασιλιάς του ζουρνά. Τα πανηγύρια του Αησημιού και της Αγιαγάθης θα ήταν πολύ φτωχότερα χωρίς αυτόν. Και ο ζουρνάς δεν είναι η Δημοτική παράδοση. Είναι η Διονυσιακή παράδοση της Ελλάδας. Ο Ηλίας όμως είναι βασανισμένος. Το βλέπεις στα μάτια του. Το ακούς στο τραγούδι του. Έχουν ακουστεί πολλά για τον αλτρουισμό του, πώς ανέλαβε και πώς διεκπεραίωσε την αποστολή ενός «πάτερ φαμίλιας», όμως ο ίδιος δεν αναφέρεται ποτέ σε αυτά. Στον λαϊκό μας κώδικα πάντως συνιστούν μια αγιότητα. Ο Ηλίας είναι βασανισμένος. Ναι. Ο Κώστας είναι αβασάνιστος. Ή, μάλλον όχι, δείχνει ότι εισπράττει αλλιώς τα βάσανα της ζωής. Σου λέει τον πόνο του χαμογελώντας. Μιλάει για την κόρη του που παντρεύτηκε στα δεκατρία, γελάει, αλλά πίσω από το γέλιο σπαράζει. Υποκλίνεται στην απόφαση της καλής του, ακούει όμως και την πατρική καρδιά του που διαφωνεί, αισθάνεται και το εσωτερικό βάρος να υποκύψει στα πράγματα. Εντελώς άλλο αίσθημα. Πιο σύνθετο από του θείου του. Όταν παίρνει το κλαρίνο να παίξει για την παρέα, βγάζει άλλον ήχο. Δεν είναι βασανιάρικος σαν του Ηλία. Είναι «όξω καρδιά». Είναι μια τρυφερότητα που κρύβει πίσω από τις νότες για να μην την καταλάβουν οι άλλοι και την τσαλακώσουν. Παίζει και αναγνωρίζεις στον ήχο του τα γυρίσματα των πουλιών. Σίγουρα δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο οι λαλιές των εξήντα καναρινιών που θρέφει στο σπίτι του, ούτε τα απαλά συρίγματα του ανέμου στον κάμπο του Αγρινίου.
Εάν προεκτείνουμε την διαφορά που εντοπίζουμε ανάμεσα στον Ηλία και τον Κώστα, θα φτάσουμε σε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με το μουσικό άκουσμα της Δημοτικής μας παράδοσης, εάν οι τσιγγάνοι καλοζωιστούν; Το πιθανότερο είναι να χάσουν κι εκείνοι τα υπόγεια εκείνα ηχώδη σπήλαια που αντηχούν, όταν παίζουν μουσική. Έχει ήδη συμβεί σε όσους εγκαταστάθηκαν στα διαμερίσματα των πόλεων. Η Δημοτική μουσική είναι εξοχικό βίωμα. Ορίζοντας. Χρώματα. Ήχοι της γης. Αίσθημα. Έρωτας. Χαρά. Λύπη. Ένστικτο. Παραμύθι. Μεγαθυμία. Συγχώρεση. Άφεση. Και συνέχεια της ζωής είναι. Ακόμα και όταν ο άγνωστος λαϊκός ποιητής λέει ότι «θα πεθάνει από αγάπη», το λέει ρε παιδί μου κάπως, όχι με χαρά, το λέει όμως με χάρη, πάντα δε στο τέλος ζει και βασιλεύει με τον καημό του διπλωμένο σεβαστικά στο συρτάρι της καρδιάς.
Ως τότε όμως έχουμε την ευκαιρία να γευόμαστε αυτές τις νοστιμιές που μας χαρίζουν απόψε οι Αριστοπουλαίοι. Παρακολουθείς πώς αναπτύσσουν το μουσικό τους δρώμενο. Αισθάνεσαι τους αδιόρατους κανόνες που υπηρετούν και πώς συνεννοούνται με τα μάτια. Ο επαγγελματίας του είδους τους, πρέπει, λέει, να ξέρει το αγαπημένο τραγούδι του γλεντζέ. Να του το πει μια φορά σ´ ένα πανηγύρι κι ο καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος να το θυμάται σε όλη του την ζωή μετά και σε όποιο γλέντι συναντηθούν από κει και πέρα, πρέπει, χωρίς να ρωτήσει, να παίξει το τραγούδι που ξεσηκώνει τον γλεντζέ και τον κάνει αλοιφή, να λιώσουν τα κύτταρά του στο καμίνι στης μνήμης και να γυρίσει στο σπίτι του με την αίσθηση ότι ξάπλωσε στο κρεβάτι με τις Θεές του Ολύμπου. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο του καλού μουσικού.
Αυτοί είναι οι Αριστοπουλαίοι. Κι έχουν στην παρέα τον Θωμά Φρίντζο. Με την ξέχειλη αγαθότητα του λαουτιέρη. Και ο Πάνος Αριστόπουλος εδώ. Πίσω από έναν καναπέ κρύφτηκε να παίξει τουμπερλέκι ένα Αριστοπουλάκι τοσοδά, ο Θύμιος. Ντρεπόταν. Πάει ο Κώστας και τον παίρνει από το χέρι. Τον βάζει σε μια καρέκλα μπροστά από τον Φρίντζο. Να τον βλέπει όλη η παρέα. Να βλέπει κι ο Θύμιος τα πρόσωπα. «Εδώ, μπροστά. Για να γίνεις άνθρωπος, δεν πρέπει να κρύβεσαι», του είπε.
Κάπως έτσι είχε κάμει ο Χρήστος Μπίκας με τον Κώστα Αριστόπουλο, τότε που αυτός ήταν παιδί. Και είναι σίγουρο: Αυτό που έκαμε ο Κώστας εδώ μπροστά μας, θα το θυμάται ο Θύμιος σε όλη του την ζωή, θα το κάνει κι αυτός στον δικό του ανιψιό. Να η συνέχεια. Να πώς συνεχίζεται η ζωή και να πώς η γνώση δεν μένει προνόμιο των κατόχων της, διαχέεται, θα έλεγε κανείς Προμηθεϊκά, και δωρίζεται στον κόσμο. Δεν έχουν σημασία οι διαστάσεις και οι όγκοι, δεν έχουν σημασία οι μεγεθύνσεις και οι σμικρύνσεις, ο μηχανισμός είναι ίδιος.
Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι το ίδιο ακριβώς στο καλύβι και στο παλάτι. Δεν θέλουν να προδώσουν τη ράτσα τους, δεν ντρέπονται γι´ αυτήν, όπως ντρέπεται ο μικροαστός για την αγροτική του καταγωγή. Κάποιος θα το έλεγε αυτό «άγνοια κινδύνου» ή «έλλειψη ταξικής συνείδησης», αλλά μάλλον ισχύει ο ποιητικός ισχυρισμός ότι οι άνθρωποι που είναι ίδιοι στο καλύβι, ίδιοι και στο παλάτι, είναι σοφοί. Άρα οι Αριστοπουλαίοι και η παρέα τους, η φυλή τους να πεις, έχουν μια σοφία παλιά, δυσεύρετη, όσο και πολύτιμη στις αγκυλωμένες μέρες που περνάμε. Γιατί παίζουν μουσική στο καλύβι, όπως θα έπαιζαν στο παλάτι. Στο πανηγύρι, στο τελευταίο  κουτσοχώρι, όπως, α, ναι, στην Αμερική, άραγε πώς να νιώθουν οι ξενιτεμένοι πατριώτες μας που προσκαλούν στην Αμερική τον Αριστόπουλο για έναν γνήσιο Ελληνικό γάμο; «Θα πας, Κώστα;». Αν θα πάει, λέει! Πάνω απ´ όλα η μουσική είναι καθήκον του, η μουσική είναι το ψωμί των παιδιών του. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε εμείς. Αυτός ίσως και να τα αγνοεί. Δεν αισθάνεται καν «φίρμα». Σημειώνει σχεδόν ψιθυριστά όμως για την βιομηχανία που παράγει φίρμες. «Κοίτα την Έφη Θώδη», λέει. «Μα είναι ρεζίλι αυτό!».
Να δεις δε που η παρέα θα τιμηθεί και με την έλευση του Χρήστου Παντούλα. Τι τύχη απόψε εδώ! Τον καλούν οι φίλοι να τραγουδήσει. Αυτός λέει «όχι» και το λέει με τρόπο για ν´ ακούσουν όλοι διδακτικά και να καταλάβουν ότι, αυτός, ως καλλιτέχνης, υποκλίνεται στους Αριστοπουλαίους. Είναι τιμή του να τους ακούει. Είναι τιμή μας να τους ακούμε και να τους έχουμε στο τραπέζι μας. Άλλος λαϊκός άγιος αυτός και δεν θα πούμε εδώ το γιατί, φτάνει όμως που ζει σ´ αυτή την πόλη και είναι δώρο Θεού για τους Αγρινιώτες να τον ακούν. Θα υποκύψει όμως στα παρακάλια. Θα πει για τους φίλους «σε είδα να κλαδεύεις μια τριανταφυλλιά». Είναι ιδανικός για τα τραγούδια του Γούναρη. Δεν είναι κρίμα να μην έχουμε ένα «σταρ σύστεμ» σ´ αυτή την πόλη; Μήπως μωρέ θα είχε λόγο ύπαρξης ένα κοσμικό περιοδικό, να μαθαίνουμε τα όμορφα νέα; Ε;
Ο Χρήστος θα πει και το «σ´ αγαπώ γιατί ´σαι ωραία», πώς θα μπορούσε να μην το πει, από την ώρα που τον βάλαμε στο χορό;
Ναι, βέβαια, το γλέντι απόψε δεν είναι για τους καλλίφωνους. Είναι για όλους. Να τραγουδήσει και η Χαρά (όχι ότι η Χαρά δεν είναι καλλίφωνη), να τραγουδήσουν όλοι. Οι καλλίφωνοι με τους φάλτσους. Καθώς επιτάσσει το ξεχασμένο Δημοκρατικό μήνυμα: Ότι δηλαδή στο λαϊκό γλέντι ή στο γλέντι της παρέας συμμετέχουν όλοι. Οι άριστοι και οι άχρηστοι. Αυτό λέει ο Τσάμικος, αυτό λέει κι ο συρτός, τι άλλο είναι από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας ο δημοτικός χορός; Αυτό έλεγε και το επιτραπέζιο τραγούδι με το στόμα. «Σε τούτ´ την τάβλα πού ´μαστε». Πάνε αυτά τώρα. Όμως τα ίχνη τους θα τα δούμε απόψε εδώ στο καλύβι του Γρηγόρη και της Χαράς, στο Ομηρικό τραπέζι που έστρωσαν για τους φίλους. Περνάμε, λέει, πολιτική κρίση. Όχι ρε! Πολιτισμική κρίση περνάμε. Προτού χαθεί η Δημοκρατία από τα πολιτικά κόμματα, χάθηκε στους γάμους και τις γιορτές, χάθηκε στα πανηγύρια, χάθηκε στα γλέντια των φίλων. Χάθηκε, τότε που ντρέπονταν οι Έλληνες να χορέψουν τσάμικο, ναι, από αντίδραση το έκαμαν, γιατί το χόρεψε ο Παπαδόπουλος και το λέρωσε, όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κι ετούτη την ιστορία να την κλείσουμε λέγοντας ότι, όποιος ονειρεύεται και θέλει να ψηφίζει ένα δημοκρατικό κόμμα που να έχει αρχές και ν´ αφουγκράζεται το λαό, πρέπει να μάθει ν´ αφηγείται παλιά τραγούδια σαν τον Ηλία Αριστόπουλο, να σέβεται ως ιερέα τον Κώστα Αριστόπουλο, να κάνει παρέα τιμής στο Δημοτικό Σχολείο με τον Θύμιο Αριστόπουλο (που νύσταξε το καημένο) κι ύστερα ν´ αρχίσει να χορεύει τσάμικα και συρτούς, στο τέλος δε να ρίχνει και μια ζεμπεκιά για καπάκι.
Τέλος από την πλευρά μας να αναφέρουμε ότι ο Κώστας Αριστόπουλος είναι πολύ καλός φίλος με τον Θεόφιλο Μάκκα και την σύζυγό του Μαρία αλλά και τα άλλα παιδιά του μακαριστού Κλεομένη Μάκκα.

Παντελής Φλωρόπουλος


΄"ΈΦΥΓΕ" ΚΑΙ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Σίγησε για πάντα και το κλαρίνο του μεγάλου Βαγγέλη Κοκκώνη που γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ήταν γιος του παλιού κλαρινίστα Δημήτρη Κοκκώνη.
Έπαιζε κλαρίνο επαγγελματικά από τα παδικά του χρόνια και ξεκίνησε στα πανηγύρια της περιοχής του.
Γύρω στο 1965 τον άκουσε ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης, ο οποίος είχε τρομερό αυτί και τον πρότεινε του Σκαφίδα (που ήταν φίλοι) να τον φέρει στην Αθήνα στο μαγαζί που διατηρούσε στον Άγιο Παύλο, γιατί θα εξελισσόταν σε μεγάλο κλαρίνο.
Πράγματι, πείστηκε ο Σκαφίδας και άρχισε συνεργασία με τον Βαγγέλη Κοκκώνη στα πανηγύρια και μετά στο κέντρο. Στου Σκαφίδα κάθισε πάνω από δέκα συνεχή χρόνια, μέχρι που έκλεισε πια το κέντρο.
Το όνομά του έγινε αμέσως γνωστό και σε λίγα χρόνια ο Κοκκώνης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επώνυμων κλαρίνων. Από τη δισκογραφία του Σκαφίδα δεν έλειψε ποτέ, πρέπει να του’χει παίξει τουλάχιστων 100 τραγούδια.
Σ’όλη τη συνεργασία του με το Σκαφίδα έπαιξε με τον Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Σούκα (κιθάρα). Ο Κοκκώνης δεν είναι κλασικό παραδοσιακό κλαρίνο, όπως π.χ. ο Πέτρο-Λούκας. Είναι σύγχρονος με άφθαστο ρεπερτόριο και έχει φανατικούς οπαδούς.
Εκτός από τον Σκαφίδα, έχει γραμμοφωνήσει με τον Χρήστο Φωτίου, τη Σοφία Βόττα, τη Φυλιώ Πυργάκη, τη Βαγγελιώ Χρηστιά, τον Θανάση Βόττα κ.α. Σε κέντρα και πανηγύρια έχει δουλέψει με όλους ανεξαιρέτως. Αξίζει να σημειωθεί ότι μουσικοί είναι και οι δύο γιοι του Κοκκώνη. Ο Θύμιος παίζει αρμόνιο και ο Παναγιώτης κιθάρα-αρμόνιο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Τα θερμά του συγχαρητήρια μας έστειλαν, ο Θεόφιλος και ο Παναγιώτης  Μάκκας, για την δημιουργία της ιστοσελίδα μας. Όπως μας είπαν ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και συνέχεια την επισκέπτονται για να μαθαίνουν φρέσκα μαντάτα από το χωριό μας.
Στόχος μας στο επόμενο διάστημα, να αποκτήσουν τα παιδιά του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, από ένα δικό τους φορητό υπολογιστή και να δημιουργήσουμε στο Γραφείο που θα γίνει στο καμπαναριού, ένα ξεχωριστό  χώρο, όπου θα τοποθετήσουμε 2 -3 υπολογιστές για να μπορεί όποιος επιθυμεί να σερφάρει στο ιν τερνετ δωρεάν.
Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα χρειαστεί η βοήθεια όλων και κυρίως των ομογενών μας, που πάντα έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία.
Κακά τα ψέματα., παρά την όποια καλή θέληση και να είχαν οι Κρεντιώτες για να κτίσουν τον Άγιο Νεκτάριο και αργότερα το καμπαναριό, αν δεν έβαζαν το χέρι βαθειά στην τσέπη τους, οι ομογενείς μας, με πρώτους και βασικούς τον Πάνο Κλ. Μάκκα, τον Χαράλαμπο Μάκκα του Αθανασίου, τον Νάκο Κλ. Μάκκα, αλλά και άλλους πολλούς ακόμη, δύσκολα θα τα καταφέρναμε.
Να τους ευχαριστήσουμε για μια φορά ακόμη για ότι πρόσφεραν στην γενέθλια γη τους και για ότι θα κάνουν στην συνέχεια και να τους ευχηθούμε εκεί που βρίσκονται ο Άγιος Νεκτάριος να τους ευλογεί.  


Νέες περικοπές δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας Α.Ε. μετά από συνεδρίαση του αποφάσισε: Από την Τρίτη 1η Μαρτίου 2011 διακόπτεται η λειτουργία των ακόλουθων  δρομολόγιων :
1.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 12:00 μ.μ.  από Καρπενήσι για Αθήνα διακόπτεται τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Σάββατο. Το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή.
2.Το   δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 18:00 μ.μ.  από Αθήνα για Καρπενήσι διακόπτεται τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Σάββατο. Το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή.
3.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 21:00 μ.μ.  από Λαμία για Καρπενήσι διακόπτεται τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Σάββατο. Το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή.
4.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 06:40 π.μ. από Καρπενήσι για Λαμία διακόπτεται κάθε Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά.
5.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 13:20 μ.μ. από Λαμία για Καρπενήσι διακόπτεται κάθε Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά.
6.Το δρομολόγιο  με ώρα αναχώρησης 05:45 π.μ. από Κλειτσό – Φουρνά προς Λαμία  διακόπτεται.
7.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 12:45 μ.μ. από Λαμία προς Φουρνά – Κλειτσό διακόπτεται.
8.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 08:45 π.μ. από Καρπενήσι για Αγρίνιο διακόπτεται τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο – Κυριακή. Το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή.
9.Το δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 12:30 μ.μ. από Αγρίνιο για Καρπενήσι διακόπτεται τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο – Κυριακή. Το δρομολόγιο θα λειτουργεί κανονικά τις ημέρες Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή.
Παρακαλούνται οι επιβάτες μας να επικοινωνούν πρίν να ταξιδέψουν με το τηλέφωνο 2237080013 στο ΚΤΕΛ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ ζητούν την κατανόηση του επιβατικού κοινού, καθότι όπως αναφέρεται τα δρομολόγια διακόπτονται λόγο οικονομικής αδυναμίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ευρυτανίας, σύμφωνα με τα άρθρα  9 & 11 του καταστατικού του συλλόγου μας και μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Κ  α  λ  ε  ίτα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄π.μ. στην αίθουσα της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διοικητικός απολογισμός έτους 2010.
2.Οικονομικός απολογισμός έτους 2010.
3.Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για οικονομική διαχείριση έτους 2010.
4.Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από ευθύνες διοίκησης και οικονομική διαχείριση έτους 2010.
5.Απόφαση έγκρισης του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το έτος 2011.
6.Κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (κάτι που είναι σίγουρο), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Μαρτίου 2010 στα γραφεία του συλλόγου μας ,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, θεωρούμενης ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παραβρεθούν.
Παρακαλούνται όλοι οι πολύτεκνοι να παραβρεθούν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΟΤΑΜΙΑ - ΑΓΡΑΦΑ                      0-2
ΑΠΟΚ - ΔΟΞΑ                                 3-0
ΚΡΕΝΤΗ - ΜΥΡΙΚΗ                        1-2
ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΚΕΡΑΣΟΒΟ   2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΚ                        28-06       31
ΑΓΡΑΦΑ                    28-15      22
ΔΟΞΑ                        20-17       18
ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ    16-17       20
ΠΟΤΑΜΙΑ                 13-20      14
ΜΥΡΙΚΗ                    17-13      17
ΑΙΟΛΟΣ                     14-19      13
ΚΡΕΝΤΗ                    16-22      11
ΚΕΡΑΣΟΒΟ               09-31       1

ΣΚΟΡΕΡ  
ΟΝΟΜΑ                  ΟΜΑΔΑ         ΓΚΟΛ 
ΛΑΚΗΣ      ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ               12
ΚΑΛΥΒΑΣ               ΑΓΡΑΦΑ                 9
ΜΠΟΝΙΑΣ                ΑΠΟΚ                     6
ΠΑΠΠΑΣ                    ΔΟΞΑ                    5
ΓΟΥΛΑΣ                     ΔΟΞΑ                    5
ΝΟΥΛΑΣ                   ΑΙΟΛΟΣ                 2

ΕΠΟΜΕΝΗ  13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΚ - ΚΡΕΝΤΗ
(Σάββατο 12/3 Στάδιο 3,30 μ.μ.)
ΜΥΡΙΚΗ - ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
(Σάββατο 12/3 Προπονητικό 3,30 μ.μ.)
ΔΟΞΑ - ΠΟΤΑΜΙΑ
(Κυριακή 13/3 Ραπτόπουλο 3,30 μ.μ.)
ΚΕΡΑΣΟΒΟ - ΑΙΟΛΟΣ
(Κυριακή 13/3 Κερασοχώρι 3,30 μ.μ.)
ΡΕΠΟ: ΑΓΡΑΦΑ

ΚΡΕΝΤΗ – ΜΥΡΙΚΗ 1-2 Αν έχεις τύχη, διαβαίνεις και από το … ΣΥΝΟΡΟ

Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, ούτε ο ικανότερος αλλά η ομάδα που έχει παίχτες που ξέρουν να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Κάτι τέτοιο συνέβη την περασμένη Κυριακή στο παγωμένο ΣΥΝΟΡΟ, όπου η γηπεδούχος Κρέντη υποδέχτηκε την Μυρίκη, στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής. Το συγκρότημα του Χρήστου Καλαμπάκα, ανώτερο σε όλους τους τομείς, στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε κατά διαστήματα και καλή μπάλα, όμως στο τέλος γνώρισε την ήττα από μια ομάδα που κατάφερε να κάνει γκολ τις 2 από τις 4 ευκαιρίες που δημιούργησε σε όλο τον αγώνα!!!
Μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του τρίποντου, που κρατάει ζωντανή την Μυρίκη στην υπόθεση τετράδα, ο Κώστας Σταμούλης, που σημείωσε δυο υπέροχα τέρματα που σπάνια βλέπουμε στα ευρυτανικά γήπεδα. Πέρα όμως από την μεγάλη αυτή νίκη, η Μυρίκη, δεν έπεισε με την απόδοσή της και με 17 βαθμούς στο σακούλι της, μπορεί να στοχεύει στην τετράδα, ένα στόχος όμως που με ανάλογες εμφανίσεις δύσκολα θα επιτευχθεί.
Αντίθετα η Κρέντη παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Π. Κόκκοτο, Β. Κωστόπουλο, Καστάνη και έχοντας τραυματία τον Γ. Περούλα που μπήκε αλλαγή στο β΄ ημίχρονο και τον Δ. Τσιγαρίδα, να αποχωρεί λόγω τραυματισμού σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο της αναμέτρησης, ήταν πολύ καλύτερη και σίγουρα δικαιούνταν κάτι παραπάνω από αυτό τον αγώνα. Αν σε αυτά συμπληρώσουμε και το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι από το 40΄ έπαιζαν με παίχτη λιγότερο καθότι ο διαιτητής της αναμέτρησης, εξαντλώντας την αυστηρότητά του, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ν. Βούρτσα, που απεκάλεσε αντίπαλο ποδοσφαιριστή «ηλίθιο», τότε η ήττα της Κρέντης και με βάση πάντα την γενικότερη εικόνα του παιχνιδιού, δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί … άδικη. Εδώ βέβαια θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κ. Κολοκώτσιο, πόσες φορές στην μέχρι τώρα διαιτητική του πορεία, τιμώρησε ποδοσφαιριστή επειδή είπε συμπαίχτη «ηλίθιο» ή και κάτι άλλο; Ο κ. Κολοκώτσιος, ως νέος στο χώρο και κυρίως ως ένας άνθρωπος που δεν ήξερε, πριν ασχοληθεί με την διαιτησία και πάρα πολλά για το άθλημα που παίζεται με την τόπα, θα πρέπει να δείξει περισσότερο ζήλο γι΄ αυτό που κάνει και καλό θα είναι να μελετήσει τον ΚΑΠ. Σε καμία ανάλογη περίπτωση κ. Κολοκώτσιο, δεν τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα ποδοσφαιριστής και αυτό καλό θα είναι να το ψάξετε. Αυστηρός να είστε σε άλλες περιπτώσεις, ξέρετε εσείς σε ποιες και αυτό να το δείχνετε στους αγωνιστικούς χώρους, σε κάθε αγώνα και σε κάθε ποδοσφαιριστή.
Οι γηπεδούχοι, ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και από την αρχή πήραν τα ηνία, κυριαρχώντας των αντιπάλων τους κατά κράτος. Με την συμπλήρωση του 20λεπτου, μάλιστα έφτασαν μια ανάσα από το γκολ, όμως ο Ε. Μάκκας, δεν πρόλαβε την κάθετη μπαλιά του Γ. Βούρτσα, χάνοντας μοναδική ευκαιρία να στείλει με προβολή την  μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Η Μυρίκη απάντησε στο 25΄ με τον Σιταρά να επιχειρεί μακρινό σουτ που έφυγε άουτ.  Με την συμπλήρωση του ημιώρου, ο Λυρουδιάς, έκανε την απόκρουση του αγώνα, διώχνοντας σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Γ. Βούρτσα (φωτο).
Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Γ. Βούρτσας εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά στην καρδιά της άμυνας της Μυρίκης και εκεί στην προσπάθειά τους οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα, ο Ζαχαράκης την έστειλε με κεφαλιά στο βάθος της εστίας του δικού του τέρματος γράφοντας έτσι με αυτογκολ το 1-0 για την Κρέντη.
Στο 39΄ , ο ρέφερυ έστειλε στα αποδυτήρια τον Ν. Βούρτσας για τα όσα προαναφέραμε.  Με το σκορ 1-0 υπέρ των γηπεδούχων οι δυο ομάδες αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια.
Με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, με δέκα παίχτες έμεινε και η Μυρίκη, καθότι αντίκρισε 2η κίτρινη κάρτα ο Τσιλιμέκης, Το γεγονός αυτό έδωσε άλλο αέρα στους φιλοξενούμενους, που βγήκαν μπροστά αναζητώντας την ισοφάριση. 64΄ : Κεφαλιά του Λιάγκα από καλή θέση πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Κρέντης.
Στο 70΄ ο Σιταράς μόνος απέναντι από τον Ντάλλα, έχασε μοναδική ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσια και στο 73΄το γυριστό σουτ του Καρβέλη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων και στην συνέχεια απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της Κρέντης.
Στο 80΄ ο Σταμούλης με ένα σουτ δυναμίτη, άφησε άγαλμα τον Ντάλλα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. 
Στο 85΄ο πιτσιρικάς Μπισμπίκης δεν μπορεί να νικήσει τον Λυρουδιά και εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, δυο λεπτά μετά την συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Σταμούλης με συρτό, δυνατό σουτ διαμόρφωσε μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς το τελικό 1-2
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Κρέντη: Απ. Ντάλλας, Ντάλλας Σ. (63΄ Τσέτσος), Μπύρος Σ., Δημ. Τσιγαρίδας (54΄ Γιώργος Περούλας), Γιάννης Ντάλλας, Βαγγέλης Μάκκας, Γιάννης Μπισμπίκης, Μπύρος Ε., Μάκκας, Γ, Βούρτσας, Νίκος Βούρτσας.
Μυρίκη : Λυρούδιας, Παχής (60΄ Η. Λιάγκας), Τσιούμας (83΄ Φούκας), Λέντζος, Κολόκας, Τσιλιμέκης, Ράπτης, Σταμούλης, Σιταράς, Ζαχαράκης, Καρβέλης

ΟΤΑΝ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ

Οι τραγουδιστές σπάνια χορεύουν καθότι είναι αυτοί που διασκεδάζουν τον κόσμο σε πανηγύρια και χαρές και δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να χορέψουν παρότι πολλές φορές το επιθυμούν σφόδρα. Όταν όμως τους δοθεί η ευκαιρία, γλεντούν με την ψυχή τους. Αν μάλιστα είναι απ΄ αυτούς και κανένας μερακλής και παραπονιάρης, όπως ο Γιάννης Μάκκας από την Κρέντη, τότε αναστενάζουν και τα βουνά. Κάπως έτσι έγινε και την Κυριακή των Απόκρεω το βράδυ σε ταβέρνα στη Πλιού. Ο μπάρμπα Γιάννης με τ΄ ασκέρι του, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και καλούς φίλους, τόριξε λίγο έξω, χορεύοντας μάλιστα με τραγούδια που τραγούδησε ο ίδιος σε πανηγύρι του χωριού πριν πολλά χρόνια. Μαζί του στο χορό και το κέφι ο Ηλίας Σούλιος, παλιός συνάδελφος οργανοπαίχτης, ο Φάνης Λάππας που εντυπωσίασε με τις χορευτικές του ικανότητες ακόμη και στο βαλς, όπως και ο γαμπρός του Βαγγέλης Βούρτσας, επίσης σπουδαίος χορευτής στο τσιφτετέλι. Η βραδιά έκλεισε με τις ευχές του παπά - Βαγγέλη για καλή Σαρακοστή και το ραντεβού ανανεώθηκε για ανάλογο τέτοιο γιορτάσι πέρα το καλοκαίρι.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του κατηχητικού των τάξεων του Δημοτικού "Τροπαιοφόροι" της ενορίας μας συμμετείχαν για δεύτερη φορά στο τουρνουά ποδοσφαίρου της Μητροπόλεως μας το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου. Στον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στο 5 επι 5 στη περιοχή Βοτσαλάκια της Καστέλλας νικήτρια με 16-0 αναδείχθηκε η ομάδα της ενορίας μας ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΙ. Σημαντική ήταν η προσπάθεια της ομάδας της ενορίας του Αγίου Νικολάου όπου με ενθουσιασμό και ιδιαίτερη όρεξη έδειξαν ήθος και αγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα..
Τον αγώνα παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον εκτός των άλλων οι κατηχητές της ενορίας μας αλλά και ο υπεύθυνος ιερέας νεότητος π. Πολύκαρπος Μπόγρης.

katixitiko.gr