1/3/11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ευρυτανίας, σύμφωνα με τα άρθρα  9 & 11 του καταστατικού του συλλόγου μας και μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Κ  α  λ  ε  ίτα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄π.μ. στην αίθουσα της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διοικητικός απολογισμός έτους 2010.
2.Οικονομικός απολογισμός έτους 2010.
3.Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για οικονομική διαχείριση έτους 2010.
4.Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από ευθύνες διοίκησης και οικονομική διαχείριση έτους 2010.
5.Απόφαση έγκρισης του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το έτος 2011.
6.Κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (κάτι που είναι σίγουρο), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Μαρτίου 2010 στα γραφεία του συλλόγου μας ,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, θεωρούμενης ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παραβρεθούν.
Παρακαλούνται όλοι οι πολύτεκνοι να παραβρεθούν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση.