14/4/11

Επιστολή της ΟΕΣ στην Υφυπουργό Παιδείας για το κλείσιμο των 3 Σχολείων στον Δήμο Αγράφων

Επιστολή - διαμαρτυρία, για το κλείσιμο των 3 Σχολείων στον Δήμο Αγράφων, απέστειλε προς την Υφυπουργό Παιδείας η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων.
Η ΟΕΣ μετά την Γ. Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10-4-2001, ζητά από την κ. Χριστοφιλοπούλου να επανεξετάσει το θέμα και να ΑΡΕΙ την σχετική απόφαση κατά το μέρος που αφορά την κατάργηση – συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων (Ν. Αργυρίου, Κέδρων, Τοπολιάνων) του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κάνιγγος αρ. 7
ΑΘΗΝΑ 10677


Αθήνα 10-4-2011
Προς: Την Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
ΘΕΜΑ: «Να μην κλείσουν – συγχωνευθούν τα τρία Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας»

Κα Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ) η οποία απαρτίζεται από εκατόν δέκα (110) αναγνωρισμένους πολιτιστικούς Συλλόγους – Σωματεία των απανταχού Ευρυτάνων, στη Γενική της Συνέλευση που έγινε στις 10-4-2011 ομόφωνα όλα τα μέλη της – Συλλόγοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προβεί στην κατάργηση – συγχώνευση των τριών Δημοτικών Σχολείων που υπάρχουν στα χωριά Ν. Αργυρίου, Κέδρων και Τοπολιάνων του Δήμου Αγράφων της περιφέρειας Ευρυτανίας.
Εν προκειμένω θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα παιδαγωγικά κριτήρια προς όφελος των μαθητών και κατά δεύτερον τα γεωγραφικά κριτήρια της περιοχής, ο ορεινός όγκος, οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες, οι επικίνδυνοι δρόμοι, το άσχημο οδικό δίκτυο, αλλά και οι μακρινές αποστάσεις που θα πρέπει καθημερινά να διανύουν οι μικροί μαθητές ιδίως των Κέδρων. Ας ληφθεί εξάλλου σοβαρά υπ’ όψιν η μεγάλη αστυφιλία και η εγκατάλειψη της υπαίθρου όταν μάλιστα είναι άγονη και φτωχή, όπως η Ευρυτανία. Επίσης, όταν δεν λειτουργεί εκκλησία και σχολείο δεν υπάρχει παπάς και δάσκαλος τα χωριά ερημώνουν παντελώς και η χώρα μαραζώνει.
Για όλους αυτούς τους σημαντικούς λόγους, η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων παρακαλεί και ζητάει να επανεξετάσετε το θέμα και να ΑΡΕΤΕ την σχετική απόφαση κατά το μέρος που αφορά την κατάργηση – συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων (Ν. Αργυρίου, Κέδρων, Τοπολιάνων) του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας.

Με τιμή
το ΔΣ της ΟΕΣ