20/11/15

Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής της Στέγης του Αγίου Νεκταρίου

Με σταθερά βήματα προχωρούν οι εργασίες επισκευής της στέγης του Αγίου Νεκταρίου. Μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η υγρασία στις τοιχογραφίες, θεωρήθηκε επιβεβλημένη και άμεση η επισκευή προκειμένου να σταματήσει το πρόβλημα. Ήδη το ένα μέρος της στέγης αποκαταστάθηκε, με πολύ καλή δουλειά ενώ το τοποθετήθηκαν καινούργια κεραμίδια και λούκια για να βγαίνουν τα νερά της βροχής. Με την χάρη του Αγίου το έργο θα συνεχιστεί και με την ενεργή
συμμετοχή όλων μας θα μέχρι το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί