4/2/11

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αγράφων με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξηΣυνεδριάζει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2011, στις 15.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην 1η ουσιαστική αυτή συνεδρίαση του οργάνου είναι τα εξής:
1. Αυτοτελείς οικισμοί Δήμου Αγράφων για την απογραφή
2. Προμήθεια καυσίμων
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Απασχόλησης ΙΔΟΧ
4. Διάθεση απορριμμάτων
5. Ορισμός Τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργων.
7. Μείωση εγγυητικών έργων
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή παιδικής χαράς και χώρου αθλοπαιδιών στο Τ.Δ. Λημερίου
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή γηπέδου 5Χ5
10. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες