2/6/16

Εκδήλωση στην Αθήνα από Τo Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής για τα τραγούδια των 3 μουσικών της Κρέντης

Τo Κέντρο Έρευνας και Προβολής της  Εθνικής Μουσικής και η Πανευρυτανικὴ Ένωση
παρουσιάζουν το δίσκο «Ρούμελη - Ἠχογραφήσεις Σίμωνα Καρᾶ, 1978» με τις ἠχογραφήσεις  τοῦ Σίμωνα Καρᾶ  ἀπὸ τὴ Ρούμελη, ἀλλὰ καὶ συνολικὰ τη ρουμελιώτικη δημοτικὴ παράδοση ἀπὸ εἰδικοὺς ἐρευνητές. Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴ Δευτέρα 6 Ἰουνίου 2016 καὶ ὥρα 20.00, στὴν Αἴθουσα Λόγου καὶ Τέχνης τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Ἀθήνα).