24/10/12

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ