5/1/16

Ο συγχωριανός μας Αποστόλης Μάκκας, νέος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αγράφων

Στον ορισμό νέου αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, αναπληρώνοντας έτσι το κενό στη θέση αυτή του παραιτηθέντος Θύμιου Μιχόπουλου.

Νέος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Κρεντιώτης δημοτικός σύμβουλος κ. Μάκκας Απόστολος με θητεία από 04/01/2016 έως 28/02/2017. Ο Δήμαρχος του μεταβίβασε αρμοδιότητες:
*Περιβάλλοντος – καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως για θέματα:

•Αρμοδιότητες στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
•Αρμοδιότητες Εποπτείας – Σχεδιασμού και Συντονισμού
•Αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος και Πρασίνου
•Αρμοδιότητες σε θέματα Κοιμητηρίων
•Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης – διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

*Πολιτικής Προστασίας
•Αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
•Αρμοδιότητες στον Τομέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης*Τέλεση Πολιτικών Γάμων
*Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγράφων:
*Συνεργασία με τους Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
*Παρακολούθηση έργων και εργασιών
*Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών
*Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα Αγράφων
*Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

Επιπλέον, τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
•Του Αντιδημάρχου κ. Μάκκα Απόστολου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης ενώ, τις αρμοδιότητες
•Του Αντιδημάρχου κ. Τάκη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Απόστολος.

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία, ενώ όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Απόστολος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τάκη Κωνσταντίνο.

Ο νέος Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του Δημάρχου, που εξελέγη πρώτος σε ψήφους στις περασμένες εκλογές στην Δ.Ε Βίνιανης, είναι έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων. Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για άνθρωπο με ξεχωριστή δυναμική και πολύ όρεξη για προσφορά στον ευαίσθητο τομέα που ανέλαβε, έναν τομέα στον οποίο είχε θετική θητεία και ο παραιτηθείς για τους δικούς του λόγους Θύμιος Μιχόπουλος. Να ευχηθούμε στον νέο Αντιδήμαρχο, στον ένα περίπου χρόνο της δικής του θητείας να φανεί αντάξιος των απαιτήσεων και της εμπιστοσύνης που τον περιέβαλε ο Θόδωρος Μπαμπαλής.
ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ