30/8/12

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝα παραμείνει ελεύθερο το ίντερνετ στο χωριό μας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Το ίδιο αποφασίστηκε και στην συνέλευση που ακολούθησε με την προϋπόθεση ότι όλοι οι χρήστες στο χωριό μας, θα επιδείξουν σωστή χρήση στην διαχείριση αυτού του αγαθού. Πιστεύουμε ότι θα είναι ότι καλύτερο προκειμένου να έχουμε πρόσβαση ΟΛΟΙ στο διαδίκτυο, γιατί απλά όλοι μας το χρειαζόμαστε.