30/8/12

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΡΩΟ ΤΗΣ ΚΡΕΝΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΤΕ


Όπως γνωρίζουμε το Εκκλ. Συμβούλιο εδώ και 3 χρόνια ζήτησε από τον Δήμο να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να κατασκευαστεί στην πλατεία της Κρέντης η σε κάποιο άλλο σημείο του χωριού ένα Ηρώο, όπου θα μπορούν τα παιδιά του Σχολείου μας, να καταθέτουν στεφάνια στις εθνικές μας εορτές και μείς ως Κρεντιώτες να έχουμε το δικό μας σημείο αναφοράς και μνήμης προς τιμήν όλων εκείνων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγινε κανένα βήμα από την πλευρά του Δήμου.


Ωστόσο όμως ανακαλύψαμε ότι το αίτημα αυτό είχε καταθέσει πριν αρκετά χρόνια ο Σύλλογος Κρεντιωτών, όταν επί Προεδρίας του Χρήστου Λάππα και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1996, είχε μάλιστα εκπονηθεί και σχετική Τεχνική Μελέτη, για την διαμόρφωση της πλατείας στην οποία είχε προβλεφθεί και χώρος για το Ηρώο -Μνημείο. Η ωραία πλατεία, όπως φαίνεται στο σχέδιο, δεν έγινε ποτέ, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε ο Σύλλογος τότε, ούτε φυσικά και το Ηρώο.
Το Εκκλ. Συμβούλιο, επειδή το θέμα αυτό είναι μείζων, έχει ξεκινήσει όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε μέχρι τέλους του 2012 ή το αργότερο μέχρι τις 25 Μαρτίου 2013, το Ηρώο να είναι έτοιμο και να εγκαινιαστεί με την πρώτη γιορτή μνήμης που θα γίνει στο χώρο αυτό. Για περισσότερα για το ζήτημα, σε επόμενη ενημέρωση.