22/12/15

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΜια πολύ σημαντική πρωτοβουλία πήρε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας, που εδρεύει στην Αθήνα. Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., συγκέντρωσαν και απέστειλαν για τις ανάγκες καθαρισμού και ευπρεπισμού των εκκλησιών μας, ένα κιβώτιο με απορρυπαντικά και άλλα είδη, όπως σκούπες, καθαριστικά σακούλες κλπ. Δεν είναι τόσο η αξία των πραγμάτων αυτών, που έχουν βέβαια και αυτά ένα σημαντικό κόστος αγοράς, αλλά η πράξη και η εν γένει κίνηση των αδελφών μας Κρεντιωτών που ηγούνται μιας σοβαρής προσπάθειας για την γενέθλια γη τους,
προς τις εκκλησιές του χωριού τους, όπου βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν και έζησαν πολλές στιγμές πνευματικής αγαλλίασης. Αξίζουν πολλά μπράβο, τόσο στην αεικίνητη Πρόεδρο Γεωργία Λάππα, όσο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργειά τους αυτή, που έρχεται να προστεθεί και στην άλλη κίνησή τους να μοιράσουν δώρα στα παιδιά του Σχολείου, μοιράζοντας χαμόγελο και χαρά στους μικρούς μας φίλους που τόσο ανάγκη την έχουν τούτες τις ευλογημένες μέρες των Χριστουγέννων. Ο Θεός να τους έχει καλά και να ευλογεί το έργο τους.