16/5/15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

Η ΚΡΕΝΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ