18/12/14

ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940 !!!! Χρήστος Οδυσσέα Μάκκας (1918-1941)Χρήστος Οδυσσέα Μάκκας (1918-1941), από
Κρέντη Αγράφων Ευρυτανίας. Σκοτώθηκε στις 6-4-1941 από τους Γερμανούς στο Πετρίτσι Σερρών !!!!