29/9/13

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΥΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Με την χάρη του Θεού, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εργασίες επένδυσης του πρόστυλου του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Μέχρι τώρα επενδύθηκαν οι 4 κολώνες και θα ακολουθήσουν τα κιονόκρανα, αλλά και τα εσωτερικά τόξα.