5/9/13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ


Γύρω στις 4,30 μ.μ. τοποθετήθηκαν οι πρώτες πέτρες στην κολόνα
του πρόστυλου.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.