27/1/11

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Μετά από διακοπή, λόγω επιβεβλημένων προστατευτικών εργασιών στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου, μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσει και πάλι η Αγιογράφηση τμημάτων του Ναού.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρώτες αγιογραφίες στην 2η αυτή φάση των εργασιών, θα γίνουν στο πάνω μέρος του Ναού καθώς και στο Ιερό. Ήδη ο αγιογράφος ετοιμάζει την αγιογράφιση από την ζωή του Αγίου Νεκταρίου, τον Ευαγγελισμό, την φιλοξενία του Αβραάμ και έπεται συνέχεια.
Και σε αυτή την προσπάθεια, η συμμετοχή όλων θωερείται δεδομένη.