27/1/11

Μια πρόταση με πολλούς αποδέκτες Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Εορτή των Τριών Ιεραρχών, των τριών μεγίστων φωστήρων της τρισηλίου θεότητος η 30ή Ιανουαρίου και ως Έλληνες Ορθόδοξοι έχουμε ευθύνη και καθήκον να τους τιμήσουμε και να τους μιμηθούμε, καθότι από πολλών ετών έχει τεθεί η ελληνική Παιδεία υπό την προστασία τους. Και πριν δικαιολογήσω συντόμως τη σκέψη μου, σπεύδω να προτείνω την καθιέρωση της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου, ως εβδομάδα των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Τύπου.
Είμαι βέβαιος ότι παραβιάζω ανοικτές πόρτες αναλύοντας τους λόγους αυτής της πρότασής μου στους Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν τη συνεισφορά των Τριών Ιεραρχών στα ελληνικά Γράμματα και στην ηθική και πνευματική αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρώπινου γένους, με την αριστοτεχνική σύζευξη του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού, σε εποχή μάλιστα κατά την οποία τα άλλα έθνη του κόσμου κατέκειντο εις παντελή αμάθεια, βαρβαρότητα και κακοδαιμονία.
Θεωρώ ότι την περίοδο αυτή της παντοειδούς κρίσεως, που διέρχεται η χώρα μας και ο κόσμος ολόκληρος, είναι ωφέλιμο να μελετήσουμε εμβριθώς τα συγγράμματα των Τριών Διδασκάλων της Οικουμένης, να τα διαδώσουμε, να τα μεταγλωττίσουμε, να τα οικειοποιηθούμε και να τα καθιερώσουμε ακόμη ως μάθημα ιδιαίτερο στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Και το έργο αυτό θα το αναλάβουν η Πολιτεία, η Εκκλησία, ο Ελληνικός Τύπος, ο κοινωνικός αυτός διδάσκαλος και παιδαγωγός.
Είναι καιρός, συνέλληνες, του «ποιήσαι» και αυτήν την εβδομάδα, την τελευταία του Ιανουαρίου, ας ξεκινήσουμε, ας προβληματιστούμε τουλάχιστον, αποτίοντες φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης στους εορτάζοντες προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Τύπου, Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον και Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Πανστρατιά θα την ονομάζαμε, αν ξέραμε ότι όλοι οι Έλληνες θα συμμετείχαν, εγκαταλείποντες τη ραστώνη και την απαισιόδοξη θεώρηση της ζωής τους.
Η σωτηρία μας δε θα προέλθει μόνον από τα οικονομικά πακέτα της Ε.Ε. και τα αλλεπάλληλα μνημόνια του ΔΝΤ, αλλά προπάντων από την πατρώα ευσέβειά μας και την ελληνοπρεπή αγωγή των παιδιών μας. Μόνον έτσι θα αποδείξουμε εμπράκτως ότι είμαστε άξιοι απόγονοι των ενδόξων Ελλήνων προγόνων μας και αισθανόμαστε βαθειά την απήχηση του Θείου μηνύματος της επικείμενης εορτής των Τριών Ιεραρχών.
kostasmitsios@yahoo.gr ΑΠΟ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ