21/8/14

ΦΛΟΓΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΑΙΟΥΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΚΛΑΡΙΝΙΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΑΛΛΑ