29/7/13

Κοινωνικοί ήρωες οι αιμοδότες

Ζούμε καθημερινά στιγμές βαρβαρότητας, όπου η ανθρώπινη αλληλεγγύη είναι άγνωστη. Δείχνουμε αναλγησία στον ανθρώπινο πόνο, όταν δεν μας αγγίζει. Είμαστε φειδωλοί σε χειρονομίες αγάπης, ελπίδας και καλής θέλησης.


Και ενώ στην κοινωνία μας, στη σύγχρονη κολυμβήθρα της Βηθεσδά, συνωθούνται άνθρωποι, σπρώχνει απάνθρωπα ο ένας τον άλλο για να πάρει, να ωφεληθεί χωρίς έλεος, υπάρχουν κάποιοι, οι αιμοδότες, που προσφέρουν ανιδιοτελώς το αίμα τους στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Είναι οι  κοινωνικοί ήρωες.
Είναι οι άνθρωποι που ζουν συνειδητά την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, του πρώτου και μεγάλου αιμοδότη. Η πράξη τους είναι ηρωική και η προσφορά τους στο συνάνθρωπο που πάσχει χριστομίμητη και πολύτιμη.
Η λέξη ήρωας είναι συνυφασμένη με την ατομική και εθνική ζωή των Ελλήνων. Είναι ταυτόσημη με τις μεγάλες αρετές της αυταπάρνησης και την αυτοθυσίας, της φιλαλληλίας και του αλτρουισμού, της αγάπης και της ανιδιοτέλειας. Γι’ αυτό ήρωες δεν είναι μόνο εκείνοι που έπεσαν και δοξάστηκαν στα πεδία των μαχών, αλλά και εκείνοι που σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής δείχνουν ηρωισμό και αγωνίζονται μέσα στην κοινωνία για να προσφέρουν στο συνάνθρωπο.
Είναι, λοιπόν, και η κοινωνία μας ένας μεγάλος στίβος, στον οποίο αγωνίζονται  και αναδεικνύονται ήρωες. Σε αυτούς τους κοινωνικούς ήρωες συναριθμούνται και πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι αυθόρμητα σπεύδουν για να δώσουν το αίμα τους. Σε αυτούς στρέφουμε τους προβολείς της σκέψης μας, μικρό αντίδωρο στη μεγάλη προσφορά τους, και τους τοποθετούμε σε περίοπτη θέση στη συνείδησή μας.
Οι δήμοι Ευρυτανίας και οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμβάλλουν ενεργά με ενημερωτικές ημερίδες, με αιμοδοσίες που διοργανώνουν με άλλους φορείς και διαλαλούν εμπράκτως το λόγο της αλήθειας υπηρετώντας τα άφθιτα ιδεώδη της ελληνικής και ευρυτανικής κοινωνίας. Έτσι οι αίθουσες των δημοτικών συμβουλίων και πολιτιστικών συλλόγων δεν είναι μόνο τόποι παραγωγής ιδεών και λήψης αποφάσεων, αλλά και εργαστήρια φιλαλληλίας, αγάπης και ηρωισμού.
Η πρωτότοκος Ευρυτανία έχει στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας τα πρωτεία.
Ας τα κρατήσει.