23/7/14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σε γενικό καθαρισμό του χωριού έχει προχωρήσει το Εκκλ. Συμβούλιο με την συμμετοχή της Προέδρου Μαρίας Βούρτσα και πολλών συγχωριανών μας. Νεώτερα αργότερα.

                                         ΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ


ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΛΑΖΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ