15/5/14

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΦΙΩΤΗΣ» Δέκα χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς

Τήν Κυριακή 4 Μαίου 2014, στίς 8 τό βράδυ, στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Δήμου Καρπενησίου, ἔγινε μέ ἐπιτυχία ἡ μουσικοφιλολογική ἐκδήλωσις γιά τήν δεκαετηρίδα τῆς Σχολῆς  Βυζαντινῆς Μουσικῆς «ΔΗΜ. ΚΥΦΙΩΤΗΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ πρωτοπρ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, κ.Διονυσίου Ἠλιοπούλου, τήν κύρια ὁμιλία ἀνέπτυξε ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς Μουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γρηγόριος Στάθης, μέ τό ἀξιόλογο θέμα: «Ἐσώθησαν ὅτι ὕμνουν».
Ἀμέσως μετά,  ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς ἔψαλλε Πασχαλινούς Βυζαντινούς ὕμνους καί τραγούδησε πασχαλινά τραγούδια μέ τήν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων  ὑπό τήν Διεύθυνση  τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς.
Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Νικόλαος, ἀπευθυνόμενος πρός ὅλους τόνισε τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς μουσικῆς παιδείας καί δή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιά κάθε ἄνθρωπο.

Χαιρετισμός τοῦ π. Λάμπρου Ἀνδρεάκη γιά τά δέκα χρόνια τῆς Λειτουργίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «ΔΗΜ. ΚΥΦΙΩΤΗΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου
               
Σεβασμιώτατε, αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες καί ἀδελφοί, ἐλλογιμώτατε καί μουσικολογιώτατε κύριε καθηγητά, πρωτοψάλτα μουσικοδιδάσκαλε καί διευθυντά τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Διάκονοι τῆς ἱερᾶς ψαλτικῆς τέχνης, ἀγαπητοί προσκεκλημένοι.
Εἶναι ὄντως γεγονός ἀξιοσημείωτο ἡ σύναξη αὐτή,  ἡ μουσικοφιλολογική βραδυά ὅπως εὔστοχα χαρακτηρίσθηκε ὑπό τήν εὐλογία καί αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, γιατί γιορτάζουμε τήν ἐπέτειο μιᾶς δεκαετίας (2004-2014) ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Πρώτης Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, πού ἀναγνωρίσθηκε ἐπίσημα τόσο ἀπό τό Κράτος, ὅσο καί ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Καί ἡ ἐπέτειος αὐτή προσλαμβάνει πανηγυρικό χαρακτῆρα ἀπόψε, ὄχι τόσο γιά νά φανερώσει δημόσια τίς δραστηριότητες καί τά ἐπιτεύγματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἀλλά κυρίως γιά νά προβάλλει καί νά ἀναζωπυρώσει  τούς ὁραματισμούς καί στόχους τῆς Σχολῆς, τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν ψαλτική τέχνη καί τήν πνευματική διάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς-λατρευτικῆς τέχνης καί ἐπιστήμης γιά τήν εὐρύτερη λειτουργική ἀγωγή τῶν πιστῶν.
Τό 2004 ἱδρύεται γιά πρώτη φορά Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν Ἱερά Μητρόπολη Καρπενησίου μέ πρωτοβουλία καί εἰσήγηση τοῦ μουσικολογιωτάτου καί πρώτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου. Τήν ὀργάνωση, δοιοίκηση καί διεύθυνση τῆς Σχολῆς τήν ἀνέθεσε στόν ἔμπειρο μουσικοδιδάσκαλο, συγγραφέα καί Πρωτοψάλτη κ. Διονύσιο Ἠλιόπουλο. Ἕνα εὐχαριστῶ  μέσα ἀπό τήν καρδιά μας εἶναι ἡ ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τῆς Σχολῆς. Ἡ Σχολή  ἀπό τό ἴδιο ἔτος τῆς ἱδρύσεώς της ἀναγνωρίσθηκε μέ ΦΕΚ 525/23-3-2004 καί ὀργανώθηκαν τά πρῶτα τμήματα ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ μέ τούς καθηγητές π. Κωνσταντῖνο Λιάπη, κ. Ἀναστάσιο Ἠλιόπουλο καί κ. Γεώργιο Νιούτσικο. Καί στούς τρεῖς μουσικοδιδασκάλους ἀξίζουν συγχαρητήριες καί εὐχαριστήριες εὐχές.
Ἡ Σχολή ἄρχισε νά λειτουργεῖ ἀπό τό 2004 ἀποδοτικά καί εὔρυθμα
στίς ἀνακαινισμένες ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καρπενησίου καί εὐρύχωρες αἴθουσες τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων ἐδῶ στό Καρπενήσι. Θά ἤθελα ἀξιοχρέως ν’ ἀπευθύνω κι ἀπό τό ἐπίσημο αὐτό βῆμα ὡς Καλλιτεχνικός Διευθυντής τῆς Σχολῆς, τίς βαθύτατες καί ὁλόκαρδες εὐχαριστίες πρός τόν Ἐφημέριο τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας, αἰδεσιμολογιώτατο π. Γεώργιο Χρυσαφογεῶργο γιά τή φιλόμουση διάθεση καί τήν βοήθεια πού προσέφερε ὥστε νά στεγασθεῖ καί νά λειτουργεῖ μέχρι σήμερα ἡ Σχολή μέ τίς ὅσο τό δυνατόν  λιγώτερες  ἐλλείψεις.
Εὐχαριστίες πολλές ἀπευθύνονται καί πρός τόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου πού ἀνέλαβε πρόθυμα καί ἀνιδιοτελῶς τήν Γραμματεία τῆς Σχολῆς.
Τήν ἀξία ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς δηλώνει τό γεγονός ὅτι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα φοίτησαν στή Σχολή πάνω ἀπό διακόσιοι μαθητές πού μερικοί ἔφθασαν νά γίνουν καί πτυχιοῦχοι. Ἀκόμα ἡ δημιουργία Βυζαντινῆς Χορωδίας ἀπό τούς μαθητές καί οἱ διάφορες ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς ἀπετέλεσαν σημαντικά πολιτιστικά μουσικά δρώμενα γιά τήν τοπική Ἐκκλησία.
Ἡ Σχολή φέρει τήν ὀνομασία τοῦ Εὐρυτάνα Ἱεροψάλτη καί μουσικοδιδασκάλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΦΙΩΤΗ πού ἔζησε στήν Κωνσταντινούπολη στό δεύτερο μισό τοῦ 19 αἰ. καί στίς ἀρχές τοῦ 20 αἰ., ὅπου διηκόνησε τό Ἀναλόγιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Καφατιανῆς στό Γαλατᾶ τῆς Πόλης καί ὑπῆρξε μουσικοδιδάσκαλος, μελοποιός, συγγραφέας καί ἐκδότης μουσικῶν βιβλίων , ὅπως εἶναι τό «Μουσικόν Ἀπάνθισμα» καί τό «Ἱεροτελεστικός Τεῦχος».
    Ἡ Σχολή ἔχει ἕνα ὄνομα Ἱεροψάλτη -καί δή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως- γιά νά ἐμπνέει στούς διακόνους τῆς ψαλτικῆς τέχνης τήν ψαλτική παράδοση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή παραδόθηκε μέ τίς διάφορες κλασσικές μορφές συνθέσεως πού βρίσκονται στά μουσικά βιβλία του. Γιατί ἡ ψαλτική τέχνη «εἶναι ζωντανή παράδοση, κατά τόν ὁμότιμο καθηγητή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικοκολογίας κ. Γρηγόριο Στάθη, πού σάν ποτάμι κυλάει ὁλοένα μπροστά καί πορεύεται πρός τό μέγα πέλαγο καί δέν γυρνάει πρός τά πίσω. Ὅ,τι θέλει ἀπ’ τό παρελθόν τό κουβαλάει μαζί του».
Κλείνοντας ἐδῶ τό μικρό αὐτό ἱστορικό τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἄφησα τελευταῖον νά εὐχαριστήσω τόν Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη μας στήν ἔμπνευση καί θέληση τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ἡ ἵδρυση καί ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς.
Ἡ ποιμαντική του μέριμνα γιά τή σωστή διαποίμανση καί διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τό τάλαντο πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός νά τόν ὑμνεῖ «ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ καί ἐν παντί καιρῷ  καί τόπῳ», ἀποτελοῦν τούς δύο πυλῶνες γιά νά ἀναβιώσει ἡ Βυζαντινή Ψαλτική παράδοση καί ἡ μουσική παιδαγωγία τῶν πιστῶν.
Στή φιλόκαλη μουσική φροντίδα τοῦ Μητροπολίτου μας ὀφείλεται λοιπόν ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς ὅπως καί ἡ σκοποθεσία αὐτῆς εἶναι ν’ ἀποκτήσουν οἱ πιστοί καί ἰδίως οἱ νέοι μας μεράκι καί ἀγάπη γιά τή Βυζαντινή μουσική ὥστε μέσα σέ λίγα χρόνια  νά πλαισιώνουν τά στασίδια τῶν ναῶν καί νά ἀκούγεται σέ κάθε Ἐκκλησία καί νά ἀντηχεῖ ἦχος καθαρός καί λόγος θεϊκός καί ἡδυσμένος.

Σᾶς εὐχαριστῶ.