28/7/17

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ... ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ


Το καμπαναριό του Αγίου Νεκταρίου στο χωριό μας, είναι ένα υπέροχο και επιβλητικό κτίσμα που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τον περικαλλή Ναό μας. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2005, με δαπάνες της οικογένειας του συγχωριανού μας Παναγιώτη και Ευανθίας Μάκκα και ανηγέρθη εις μνήμη των αειμνήστων γονέων τους.


Με την πάροδο του χρόνου στο Καμπαναριό δημιουργήθηκαν χώροι του Γραφείου του Αρχιερατικού Επιτρόπου και του αρχείου της Ενορίας καθώς και σύγχρονο σύστημα κωδωνοκρουσίας με νέες δαπάνες των μεγάλων δωρητών του χωριού μας Παναγιώτη και Ευανθίας Μάκκα.
Μετά από χρόνια ως επιβεβλημένη και ωφελούμενη ευχαριστία, σε εμφανές σημείο του καμπαναριού και με πολύ μεράκι από τον Σωτήρη Ντάλλα, τοποθετήθηκε μια πλάκα αναφοράς στους χορηγούς του τόσο σημαντικού και πολυδάπανου αυτού έργου.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και την Ευανθία για την μέχρι τώρα προσφορά τους στην εκκλησία και στο χωριό μας και όλους εκείνους τους ευλαβείς και αγαπητούς συγχωριανούς μας που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν  για την εκκλησία, για το πνευματικό Κέντρο και για κάθε άλλο ευλογημένο σκοπό. Ο Άγιος Νεκτάριος να τους ευλογεί.