6/11/13

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

Ο Θεόφιλος Μάκκας, μπροστά στο σπίτι του στο χωριό, με φόντο τα τριαντάφυλλα.