18/8/13

ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΡΩΟΥ - ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΤΥΧΕΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕΣ ΜΑΣ

Με ομόφωνη απόφαση και αφού εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα του θέματος, το εκκλ. Συμβούλιο ανέθεσε την κατασκευή Μνημείου - Ηρώου, στο σημείο που σφαγιάστηκαν κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τρεις 
γυναίκες από το χωριό μας. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι οι άτυχες αυτές συγχωριανές μας δεν ενταφιάστηκαν και δε έχει τελεστεί στην μνήμη τους ούτε ένα τρισάγιο. Η κατασκευή Μνημείου στο σημείο, κοντά στον Μύλο του αείμνηστου Βαγγέλη Μάκκα, είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στην μνήμη τους.
Το κόστος του έργου που χρηματοδοτεί η Ενορία και θα κατασκευάσει ο εμπειροτέχνης Δημήτρης Ε. Μάκκας, θα ανέλθει στα 1300,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του παρακάτω συμφωνητικού. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΣΥΛΛ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΡΕΝΤΗΣ


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ             
                                                  

Στην Κρέντη σήμερα στις 11 Αυγούστου 2013, οι κάτωθι υπογραφόμενοι αφ' ενός μεν το Εκκλησιαστικό- Συμβούλιο του Ιερού Ναού Συλλ. Ιωάννου Προδρόμου Κρέντης, νομίμως εκπροσωπούμενου, καλούμενο εφ' εξής χάρη συντομίας "εργοδότης" και αφ' ετέρου ο Δημήτριος Ε. Μάκκας κάτοικος Κρέντης, εμπειροτέχνης, καλούμενος εφ' εξής χάρη συντομίας "κατασκευαστής" συνεφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Δ. Μάκκα, την κατασκευή Μνημείου – Ηρώου στη θέση «Μύλος», εις μνήμην των αδικοχαμένων τριών γυναικών της Κρέντης, ως εξής:
Α) Διαμόρφωση χώρου
Β)Πλακόστρωση 12 περίπου τ.μ.
Γ) Δημιουργία, τοποθέτηση πλάκας και Μνημείου με ανθρακί γρανίτη, με επιγραφές και σχέδιο.
Το κόστος κατασκευής των συγκεκριμένων εργασιών με τα υλικά θα ανέλθει στα 1.300,00 ευρώ.
Ο κατασκευαστής δηλώνει, ότι έλαβε γνώση του ανωτέρου Συμφωνητικού και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως υπογράψας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση.
Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις.
Σε επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Σημείωση: Η κατασκευή της πλακόστρωσης και της πλάκας του Μνημείου είναι δωρεά του κ. Δημ. Μάκκα.Κρέντη 11 Αυγούστου   2013

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
                           
                

                    ΤΟ ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ