14/6/12

Ιερατική Ταυτότητα και όχι «Ειδικά δελτία ταυτότητος» για όλους τους κληρικούς και μοναχούς - Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Μέλος ΔΣ του ΙΣΚΕ

Πριν μερικά χρόνια η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση "ειδικών δελτίων ταυτότητος" με τα οποία θα εφοδίαζε όλους τους κληρικούς και μοναχούς με σκοπό να τους «κατοχυρώσει εις πάσαν περίπτωσιν» Σύμφωνα λοιπόν με το ύπ' αρ. 1423/653/10.4.2001 εγκύκλιο σημείωμά της, η Ιερά Σύνοδος τότε αποφάσισε να εφοδιάσει μάλιστα με ταυτότητες τους κληρικούς χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος!!! 
Ερωτώμεθα, έναντι τίνος κατοχυρώνονται οι κληρικοί με μια τέτοια ταυτότητα. Μήπως έναντι του Μητροπολίτου τους; Μα σ' αυτόν είναι γνωστοί από κάθε πλευρά; Μήπως έναντι της Ιεράς Συνόδου; Κι εκεί διαπιστώνεται η ταυτότητα και η ιδιότητα κάθε κληρικού και μοναχού. Για ποια λοιπόν κατοχύρωση μιλάμε; 
Επίσης η Ι. Σύνοδος έλεγε τότε ότι σκοπός της κίνησης αυτής ήταν για να 1) καταγράψει τούς κληρικούς και μοναχούς 2) να τούς καταχωρήσει με επίσημα έγγραφα διά πάσαν περίπτωσιν 3) να προστατεύσει το πλήρωμα από ψευδοκληρικούς και μοναχούς 4) να διευκολύνει αστυνομικές και άλλες αρχές εις το διοικητικό έργο αυτών.
Συμφωνούμε σε μια ιερατική ταυτότητα στην οποία να είναι καταχωρημένος ο κωδικός ΑΕΜ, δηλ. ο αριθμός Ειδικού Μητρώου κατά Μητροπόλεις ή ο κωδικός Α.Γ.Μ. Αριθμός Γενικού Μητρώου δι΄ ολόκληρον την Εκκλησίαν. Όμως για ποιο λόγο να καταγράφεται σε μια ιερατική Ταυτότητα ο ΑΦΜ; Μήπως η Ιερά Σύνοδος και η κάθε Μητρόπολη θέλουν να γίνουν παραρτήματα της εφορίας; 
Και ενώ στην απόφαση αναφέρεται ως υποχρεωτική η καταγραφεί του ΑΦΜ και άλλων προσωπικών δεδομένων, δεν γίνεται καθόλου λόγος για την μη αναγραφή του θρησκεύματος στις Ταυτότητες των Κληρικών και Μοναχών, όπως αναφέρεται στο ύπ' αρ. 1423/653/10.4.2001 εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι με βάσει τους ισχύοντες Νόμους ΝΔ. 127/1969, Ν. 1988/1991, η αναγραφή Υπηκοότητας και θρησκεύματος είναι υποχρεωτική και προαιρετική βάσει του Ν. 1599/1986, ενώ ο Ν. 2472/97 δεν διαγράφει το θρήσκευμα.
Παρακάτω δημοσιεύουμε μια Ιερατική Ταυτότητα ή όπως ακριβώς αναγράφεται, ένα ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥ, του αειμνήστου γέροντος κυρού Θωμά Χρυσαφογεώργου, της τότε Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπακτίας και Ευρυτανίας, του έτους 1-9-1967, στο οποίο αναγράφονται, ο αριθμός Μητρώου, το ονοματεπώνυμο του κληρικού, ο χρόνος και ο τόπος γέννησης, η Ιερά Μητρόπολη που ανήκει, η Ενορία που διακονεί, ο βαθμός της ιεροσύνης του, το οφίκκιο που τυχόν έχει, σε ποια κατηγορία ανήκει, αν είναι έγγαμος ή άγαμος και πότε χειροτονήθηκε Διάκονος ή Πρεσβύτερος.
Μια τέτοια Ταυτότητα, χωρίς ηλεκτρονικό φακέλωμα και προσωπικά δεδομένα, σαφώς βελτιωμένη, θεωρούμε ότι την χρειάζεται ο κάθε κληρικός καθότι είναι ένα επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την ιερατική ιδιότητα του αναγραφόμενου και κατοχυρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κληρικό «δια πάσαν περίπτωσιν», που ζητάει η Ι.Σ. Το κυριότερο όμως, ένα τέτοιο επίσημο Δελτίο, απαλλάσσει τους κληρικούς από πολλές ταλαιπωρίες που υφίστανται όταν πρόκειται σε διάφορες περιπτώσεις να λάβουν μέρος σε Ιερά Μυστήρια ή ακολουθίες εκτός της Ιεράς Μητροπόλεως των, όπου τους ζητούνται να αποδείξουν ποιοι είναι και σε ποια Μητρόπολη ανήκουν κλπ.