23/6/11

Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου - Αύριο η Θεία Λιετουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στην παλιά Κρέντη

«Φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει 'ετοιμάστε το δρόμο απ' όπου θα έλθει ο Κύριος σε σας, κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει'» (προφ. Ησαΐας).
Η φωνή αυτή που ήταν ο Ιωάννης γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο είδε άγγελο Κυρίου, που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γρια, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι για να τιμωρηθεί η δυσπιστία του, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κωφάλαλος.
Πράγματι η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά εννιά μήνες έκανε γιο. Μετά οκτώ ημέρες, στην περιτομή του παιδού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία.
Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά ήταν μεγάλη για όλους.
Η Εκκλησία εορτάζει τη γέννηση του Προδρόμου την 24η Ιουνίου.
Απολυτίκιο
Προφήτα και Πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαι σε ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντες σε. στείρωσις γαρ τεκούσης και πατρός αφωνία λέλυται τη ενδόξω και σεπτή σου γεννήσει, και σάρκωσις Υιού του Θεού κόσμω κηρύττεται.