25/5/17

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού Βυζαντινού Ναού της ΣΩΤΗΡΑΣ στην Ανατ. Φραγκίστα. Το Τμήμα των εργασιών που αφορά το κτήριο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και απομένουν οι τεχνικές παρεμβάσεις στη στέγη, σύμφωνα με την Μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο σε μεγάλο βαθμό έχουν προχωρήσει και οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των εικονογραφιών του εσωτερικού διακόσμου του Ναού, σύμφωνα με ειδική Μελέτη Συντηρητή.Αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως για την συντήρηση των εικόνων και των τοιχογραφιών, έχει συνδράμει και ομογενής μας που διαμένει στην Αμερική. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους και τους συντηρητές, ο Ναός θα παραδοθεί έτοιμος στα τέλη του τρέχοντος έτους.